Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
I Forum Metropolii Krakowskiej
XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

06.12.2019

Już w najbliższy poniedziałek 9 grudnia rozpocznie się w Krakowie dwudniowa XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna pt. „Innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna – przygotowanie do perspektywy 2021-2027”. […]

czytaj dalej
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

05.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 2236/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr […]

czytaj dalej

metropolia krakowska