Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

19.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1286/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

16.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1231/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

metropolia krakowska