Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

25.06.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 862/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmarł Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

08.06.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Szymona Łytka – wieloletniego Wójta Gminy Czernichów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Szymon Łytek wniósł wiele dobrego w […]

czytaj dalej

metropolia krakowska