Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

12.09.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1664/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1665/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 września 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

metropolia krakowska