Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.07.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1015/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Metropolia Możliwości!

17.07.2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjął uchwałę o wprowadzeniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. System oparty […]

czytaj dalej

metropolia krakowska