Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
I Forum Metropolii Krakowskiej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

03.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2395/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 oraz zmiana punktacji w jednym z projektów

20.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2351/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienił Uchwałę Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 […]

czytaj dalej

metropolia krakowska