Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
I Forum Metropolii Krakowskiej
Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

24.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 81/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.2 […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 83/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 […]

czytaj dalej

metropolia krakowska