Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Magiczny wskaźnik n+3 osiągnięty! Małopolska z sukcesem wydaje unijne środki.

19.06.2019

Małopolska osiągnęła cel na 2019 rok, jeśli chodzi o wykonanie tzw. zasady n+3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wypracowano 102% zakładanego poziomu czyli rozliczono, aż […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

17.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1031/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

metropolia krakowska