Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

26.05.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 695/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Dodatkowe środki w ramach alokacji ZIT dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

25.05.2020

20 maja 2020 r. na cotygodniowej naradzie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia został zaakceptowany wniosek Stowarzyszenia Metropolia Krakowska o wykorzystaniu części oszczędności w alokacji ZIT […]

czytaj dalej

metropolia krakowska