Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
I Forum Metropolii Krakowskiej
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

10.10.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1812/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr […]

czytaj dalej
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1810/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr […]

czytaj dalej

metropolia krakowska