Zmiana harmonogramu naborów konkursów RPO WM

01.04.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 31 marca br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr  479/16 w sprawie zmiany Uchwały 580/15 z dnia 14 maja 2015 r.  w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zmieniony harmonogram można pobrać pod adresem: http://metropoliakrakowska.pl/zit/harmonogram-naboru-wnioskow