Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy wykonawcy usługi polegającej na obsłudze konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 08.09.2016 w Krakowie na 400 osób.

14.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA W DNIU 08.09.2016 W KRAKOWIE NA 400 OSÓB.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w wyniku zakończenia postępowania, została wybrana firma:

Twój Event Szymon Mosiołek Ul. Krowoderska 4/9, 31-142 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.