Badanie struktury rodzajowej biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie i popytu w pojazdach linii aglomeracyjnych

12.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia badania struktury rodzajowej biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) oraz badania popytu w pojazdach linii aglomeracyjnych. Wykonawcą […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

10.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1870/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 października 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

11.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1869/18 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

17.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1930/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.10.2018

W dniu 16-17 października 2018r. w Piwnicznej – Zdrój odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady […]

czytaj dalej

Informacje o naborze w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

25.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

26.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1985/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

30.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2029/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 października 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej