Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

21.12.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2338/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 grudnia 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej