XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

04.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Krakowie odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Łukasz […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

05.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 144/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 lutego 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Gminy Metropolii Krakowskiej wspólnie walczą ze smogiem realizując plan kontroli palenisk

11.02.2019

Zgodnie z przyjętym Planem likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku Gminy Metropolii Krakowskiej mają przeprowadzić łącznie około 2 tysięcy kontroli spalania odpadów i opału […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

13.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 199/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA”

21.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 1.04 – 4.04.2019r. do Lizbony dla […]

czytaj dalej

Nabór na stanowisko ds. Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

14.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko ds. integracji transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat I. KRYTERIA FORMALNE: 1. obywatelstwo polskie 2. wykształcenie wyższe […]

czytaj dalej