Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

01.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 322/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 lutego 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej