Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

01.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 322/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 lutego 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Uchwała ZWM Nr 322/2019 z dnia 28.02.2019 r. Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM Nr 322/2019 z dnia 28.02.2019 r Załącznik nr 2 do Uchwały ZWM Nr 322/2019 z dnia 28.02.2019 r

EFSII_kolor