WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA KRAKOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

24.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28103 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych świadczonych dla przedstawicieli Beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

http://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że informacja o wynikach zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych Świadczonych dla Przedstawicieli Beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, została zamieszczona w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28103

http://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg