Aktualności

Igołomia-Wawrzeńczyce warzywami stoi!

14.09.2021

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest zagłębiem warzywno-owocowym nie tylko Metropolii Krakowskiej, ale całej Małopolski. To właśnie u producentów żywności z tej gminy zaopatrują się największe sieci handlowe w kraju. […]

czytaj dalej
Warsztatowo o wizji Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego

19.08.2021

W dniach 25-31 sierpnia w Skawinie odbędą się warsztaty konsultacyjno-projektowe, których celem jest opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Warsztaty są elementem projektu RiConnect oraz rozwinięciem działań Lokalnej Grupy URBACT.

czytaj dalej
Wysokie wskaźniki uczestnictwa w krakowskiej kulturze pomimo pandemii

16.08.2021

Ponad 4 miliony odwiedzających muzea i galerie w regionie, 2,2 tys. przedstawień i koncertów w Krakowie oraz 4,5 tys. imprez – liczby z raportu GUS pokazują, że w ubiegłym roku, pomimo pandemii, krakowska oferta kulturalna była różnorodna, chętnie wybierana i doceniana

czytaj dalej
Wystartował festiwal ekologicznego kina

4. BNP Paribas Green Film Festival potrwa do niedzieli, 22 sierpnia. Osiem festiwalowych dni, siedem plenerowych kin, kilkaset godzin pokazów, warsztatów i dyskusji dotyczących problemów, z jakimi mierzy się nasza planeta.

czytaj dalej
Od poniedziałku duże wzmocnienia komunikacji miejskiej

11.08.2021

Mimo trwających wakacji zdecydowano o zwiększeniu częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów w Krakowie – informuje Zarząd Transportu Publicznego. Wzmocnienie komunikacji miejskiej ma na celu zachęcić pasażerów, którzy zmienili swoje nawyki transportowe podczas trwającej pandemii, do powrotu do ekologicznego i bezpiecznego środka transportu, którym są krakowskie autobusy i tramwaje.

czytaj dalej
Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej – I etap konsultacji

Samochód, komunikacja zbiorowa, a może rower? – trwa I etap konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej. W ankiecie online pytamy mieszkańców o aktualną sytuację oraz propozycje rozwoju transportu publicznego. Opinie można zgłaszać do 13 sierpnia.

czytaj dalej
Kolejny park kieszonkowy w Krakowie

09.08.2021

W bezpośrednim sąsiedztwie pasa startowego w Czyżynach powstanie kolejny park kieszonkowy – tak zdecydowali mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Zarząd Zieleni Miejskiej zaprezentował projekt zagospodarowania nowego Ogrodu Krakowian, którego motywem przewodnim będzie wiewiórka.

czytaj dalej
Małopolska szuka dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych

06.08.2021

Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? A może kojarzysz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Do 16 sierpnia br. czekamy na zgłaszania kandydatur do Nagród Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”.

czytaj dalej
Coś więcej niż tylko praca

05.08.2021

Kochają swoją pracę, bo dzięki niej spotykają się z ludźmi i czują się potrzebni, mają swoje pasje i marzenia, których nie mogliby realizować, gdyby nie zarobione pieniądze - tacy są bohaterowie sierpniowej kampanii „poMOCne Fundusze Europejskie”.

czytaj dalej
O roli obszarów metropolitalnych

04.08.2021

W czerwcu odbyła się kolejne edycja European Metropolitan Authorities (EMA), która skupiła się w głównej mierze na omówieniu Krajowych Planów Odbudowy. W wydarzeniu wzięło udział 44 przedstawicieli obszarów metropolitalnych m.in. z Włoch, Francji, Polski, Słowacji, Finlandii, Irlandii, Węgier.

czytaj dalej
Pracuj z nami! – aktualne oferty pracy

03.08.2021

Jesteś specjalistą ds. komunikacji z pasją dbającym o dobro środowiska? A może doskonale sprawdzasz się w administracji i organizacji? Stowarzyszenie Metropolia Krakowska szuka kolejnych ludzi do pracy - trwa nabór na dwa stanowiska pracy.

czytaj dalej
Warsztatowo o przestrzeni

29.07.2021

Trwa seria warsztatów, które zbliżają nas do wypracowania podstawowego dla Metropolii Krakowskiej dokumentu przestrzennego – Modelu Struktury Funkcjonalno-Przestrzennej Metropolii Krakowskiej. Stanowi on obowiązkowy załącznik Strategii Rozwoju Metropolia Krakowska 2030.

czytaj dalej
Inwestycje zależne od wielu czynników

26.07.2021

Proces inwestycyjny, w czasie którego występuje wiele stron postępowania i istnieje konieczność uzgodnień, rozwiązań projektowych z licznymi instytucjami, obarczony jest szeregiem problemów, które mają wpływ na tempo przygotowania, a następnie realizacji. Na taką sytuację napotykają instytucje publiczne przy budowie dróg, linii kolejowych i tramwajowych w całej Polsce. W Krakowie obecnie realizowanych jest 810 różnych inwestycji, z czego zdecydowana większość postępuje zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

czytaj dalej
Tytuł „Zielonej stolicy Europy 2023” dla Krakowa?

20.07.2021

Kraków wraz z Helsingborg (Szwecja), Sofia (Bułgaria) and Tallinn (Estonia), trafił do ścisłej finałowej czwórki ubiegającej się o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2023”.

czytaj dalej
Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej – I etap konsultacji

19.07.2021

W związku z postępem prac prowadzących do przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety elektronicznej dotyczącej opinii mieszkańców w zakresie obecnego funkcjonowania systemu transportowego oraz proponowanej wizji i kierunków jego rozwoju

czytaj dalej
Sieci współpracy na rzecz klimatu

16.07.2021

Projektowanie działań na rzecz klimatu w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska rozwija się między innymi dzięki patrycypacji w dwóch projektach międzynarodowych: Interlace i Smart Edge. W ramach projektu Interlace formuje się nowa internetowa społeczność skupiona wokół tematu ochrony ekosystemów. Z kolei w projekcie Smart Edge przyszedł czas na wnioski z pilotażu w zakresie zarządzania energią w gminach.

czytaj dalej
Przemyśleć na nowo ekosystem miejski

15.07.2021

Ostatnie miesiące były okresem owocnej i intensywnej pracy w ramach projektu RiConnect. Odbyły się trzy warsztaty z Lokalną Grupą Urbact oraz międzynarodowe spotkanie w Salonikach poświęcone tematyce przywracania funkcji ekosystemowych – Rethinking for adding ecosystem functions.

czytaj dalej
KMA4Business: spotkania ludzi biznesu

Współpraca na linii samorząd - instytucje otoczenia biznesu - firmy jest niezbędna do budowania potencjału gospodarczego Małopolski. Wychodząc z tego założenia Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Business in Małopolska wspólnie podjęły decyzję o organizacji spotkań online dla przedsiębiorców z obszaru Metropolii, podczas których prezentowana jest aktualna oferta regionalnych instytucji otoczenia biznesu dla firm.

czytaj dalej
Komfort i bezpieczeństwo przede wszystkim

14.07.2021

27 kwietnia na Walnym Zebraniu Członków SMK został zaprezentowany „Raport podsumowujący inwentaryzację przystanków i ich otocznia w gminach Metropolii Krakowskiej”. Na podstawie zebranych danych członkowie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska planują zwrócić się do zarządów dróg o objęcie gmin inwestycjami poprawiającymi komfort i bezpieczeństwo pasażerów komunikacji zbiorowej.

czytaj dalej
Integracja na granicy P+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik

13.07.2021

Dobiegają końca prace związane z realizacją parkingu P+R Rząska – Mydlniki-Wapiennik. Projekt obejmuje zarówno infrastrukturę dot. parkingu o charakterze przesiadkowym powiązanego z przystankiem SKA, jak i integrację […]

czytaj dalej
Kotły bezklasowe tylko do końca 2022!

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły bezklasowe, czyli popularne kopciuchy. Poniższe infografiki zawierają najważniejsze informacje dotyczące terminów, zasad wymiany oraz możliwości uzyskania informacji o programach dotacyjnych.

czytaj dalej
Strategia Metropolia Krakowska 2030 – postępy prac

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska intensyfikuje prace nad przygotowaniem wspólnej strategii do 2030 r. W opracowaniu znajduje się model struktury funkcjonalno-przestrzennej, a także określane są wskaźniki, które w przyszłości pozwolą na bieżąco monitorować oraz prowadzić ewaluację działań. Wyznaczane są także kluczowe wiązki projektów.

czytaj dalej
ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

05.07.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 895/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Faktoring – nowa usługa dla firm od Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

01.06.2021

Faktoring to usługa, która dostarcza przedsiębiorcom środków obrotowych, niezbędnych do utrzymania płynności finansowej, po to by uchronić ich np. przed likwidacją. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wspólnie […]

czytaj dalej
Postaw na Innowacje z Metropolią Krakowską!

26.05.2021

23 czerwca 2021 r. weź udział w bezpłatnym wydarzeniu organizowanym w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji!

czytaj dalej
ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

14.05.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 591/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

05.05.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 476/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
DEBATY LOKALNE NA TEMAT ZAKAZU PALENIA WĘGLEM W GMINACH METROPOLII KRAKOWSKIEJ

15.04.2021

Szefowie Gmin Metropolii Krakowskiej planują podjąć lokalne debaty dot. wprowadzenia zakazu palenia węglem od 2029 r. Decyzja gmin powiązana jest z publikacją przez Urząd Marszałkowski „Wytycznych wprowadzania […]

czytaj dalej
ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 352/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

29.03.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 233/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Wielkanocne targi online!

03.03.2021

Miasto Kraków uruchamia zgłoszenia do mapy świątecznej, proponującej tym razem produkty wielkanocne. Wirtualna mapa oferty świątecznej skierowana jest do przedsiębiorców z terenu Metropolii Krakowskiej, którzy chcieliby pokazać […]

czytaj dalej
GMINY METROPOLII KRAKOWSKIEJ PRZYJĘŁY JEDNOLITY SYSTEM INFORMOWANIA O STOPNIACH ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA

16.02.2021

26 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przyjęło Uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczących jednolitego systemu informowania o stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza przez gminy Stowarzyszenia […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

08.02.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 88/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Informacja o identyfikacji nowych projektów przez IZ RPO

28.01.2021

W dniu 14 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę Nr 33/21 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

20.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuję, że SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 zmieniony Uchwałą Nr 37/21 z dn. 19 stycznia 2021 r. wraz […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

30.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuję, że SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 zmieniony Uchwałą Nr 1884/20 z dn. 29 grudnia 2020 r. wraz […]

czytaj dalej
24 grudnia 2020r. Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska będzie nieczynne

16.12.2020

Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia  2020 r.

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

14.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1777/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
NOWA LOKALIZACJA BIURA

11.12.2020

Informujemy, że od 1 grudnia 2020r. Biuro Zarządu SMK zmieniło swoją lokalizację.

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

08.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1695/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Razem dla czystego powietrza! Podpisano porozumienie między WFOŚiGW w Krakowie a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska

03.12.2020

Współpraca kluczem do wspólnego sukcesu! Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które tworzy 15 gmin z powiatu krakowskiego i wielickiego, podpisało  porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]

czytaj dalej
Weź udział w konsultacjach Regionalnej Strategii Innowacji WM 2030

25.11.2020

W dniu 5 listopada 2020 r. uchwałą nr 1578/20 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI 2030) do konsultacji społecznych. Przygotowania […]

czytaj dalej
Wsparcie Miasta Krakowa dla przedsiębiorców w drugiej fazie pandemii koronawirusa

20.11.2020

Mając na względzie trudną sytuację właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych, prezydent Krakowa podjął kroki, które ułatwią funkcjonowanie podmiotom gospodarczym w związku z trwającą drugą falą pandemii.

czytaj dalej
Konsultacje Umowy Partnerstwa i założeń do Krajowego Planu Odbudowy

13.11.2020

W ramach cyklu spotkań pod nazwą Fundusze Europejskiej dla Polski, od 19 listopada do 29 grudnia br. odbędzie się łącznie 17 spotkań konsultacyjnych. Pierwsze spotkanie otwierające, połączone z […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

29.10.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 zmieniony Uchwałą Nr 1469/20 z dnia 21 października 2020 r. wraz z […]

czytaj dalej
Weź udział w 4 edycji Forum Rozwoju Miast!

O przyjaznym mieście z bezpiecznymi ulicami i przestrzenią do wspólnego spędzania czasu, nowoczesnej edukacji oraz kompetencjach przyszłości będzie mowa na Forum Rozwoju Miast 4 i 5 listopada […]

czytaj dalej
Weź udział w konsultacjach Krajowej Polityki Miejskiej 2030

W ramach Krajowego Forum Miejskiego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna konsultacje założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej. Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w proces prac nad aktualizacją […]

czytaj dalej
Firma z Metropolii Krakowskiej w pierwszej 10-tce laureatów ogólnopolskiego konkursu PARP!

Firma Piotr Turczyński Pack Package z Michałowic zdobyła 6 miejsce wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu PARP „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. Uplasowała się ona […]

czytaj dalej
Wejdź na mapę krakowskiej gastronomii!

27.10.2020

„Branża gastronomiczna w Krakowie” to interaktywna mapa lokali gastronomicznych, które działają pomimo trudności związanych z obostrzeniami w pandemii. Serwis prezentuje informacje o restauratorach oferujących swoje produkty i […]

czytaj dalej
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w gminach Metropolii Krakowskiej

24.09.2020

We wtorek, 22 września zakończył się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). W tym dniu obchodzony jest „Dzień bez Samochodu” i na terenie gmin Metropolii Krakowskiej obowiązywała bezpłatna […]

czytaj dalej
Dni otwarte Funduszy Europejskich online!

14.09.2020

Przekonaj się, jak unijne dotacje zmieniły nie tylko Twoją okolicę, ale także region, województwo a nawet całą Polskę! Świętuj w weekend 25-27 września kolejną edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich

czytaj dalej
Zgłoś swojego kandydata do plebiscytu: „Mikro Firma za rogiem 2021”

Konkurs to wspaniała okazja by pokazać firmom z Małopolski jak ważne są dla Nas lokalne produkty i usługi. Misją plebiscytu jest przez wszystkim wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego biznesu.

czytaj dalej
Mapa „Jestem AKTYWNY”, czyli wspieranie lokalnego biznesu

Dzięki mapie „Jestem AKTYWNY” łatwo odnajdziesz usługi i produkty oferowane przez krakowskich przedsiębiorców i rzemieślników.

czytaj dalej
Gminne Portale Mapowe

10.09.2020

Na stronie internetowej projektu Krakow Metropolitan Area for Business znajdziecie Państwo artykuł o systemach informacji przestrzennej gmin Metropolii Krakowskiej. Do artykułu dołączona jest interaktywna mapa portali. Wystarczy […]

czytaj dalej
Praca Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

25.08.2020

Informujemy, że wynik testu COVID19 jest negatywny. Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska od dnia 26 sierpnia 2020 r. wznawia pracę stacjonarną na zasadach obowiązujących w budynku siedziby.

czytaj dalej
Praca zdalna Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

24.08.2020

W związku z podejrzeniem zakażania COVID19 u pracownika Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, informujemy, że od 24 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020r. Biuro SMK pracuje w […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.07.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1015/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Metropolia Możliwości!

17.07.2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjął uchwałę o wprowadzeniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. System oparty […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

25.06.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 862/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmarł Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

08.06.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Szymona Łytka – wieloletniego Wójta Gminy Czernichów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Szymon Łytek wniósł wiele dobrego w […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 799/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

26.05.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 695/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Dodatkowe środki w ramach alokacji ZIT dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

25.05.2020

20 maja 2020 r. na cotygodniowej naradzie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia został zaakceptowany wniosek Stowarzyszenia Metropolia Krakowska o wykorzystaniu części oszczędności w alokacji ZIT […]

czytaj dalej
Ewaluacji efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020

21.05.2020

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. zostały przeprowadzone badania ewaluacyjne efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

06.05.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 652/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków

Miasto Kraków nie zwalnia tempa w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Tym razem rusza z kampanią na rzecz lokalnych firm z rynku turystycznego. Akcja skierowana jest do […]

czytaj dalej
Bezpłatne Webinarium – „Pakiet pomocowy BGK dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa”

05.05.2020

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie oraz BGK zapraszają na spotkanie online 8 maja 2020 r. w godzinach od 13.00 do 14.30. W jego trakcie przedsiębiorcy dowiedzą się […]

czytaj dalej
Jestem AKTYWNY – dowiedz się o mnie!

27.04.2020

Miasto Kraków tworzy mapę lokalnych przedsiębiorców informującą o tym, które firmy pomimo epidemii wciąż działają oferując swoje produkty i usługi. Projekt ma: promować lokalne biznesy, wspierać działalność […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

21.04.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 572/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Kontrole spalania odpadów i opału niskiej jakości – Podsumowanie

15.04.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że do końca marca 2020 r. gminy Metropolii Krakowskiej przeprowadziły łącznie 116,80 % wszystkich kontroli zaplanowanych do zrealizowania w sezonie grzewczym 2019 […]

czytaj dalej
Zmień swoje środowisko – Metropolia Krakowska rekrutuje do Projektu EKO TEAM!

17.03.2020

Metropolia Krakowska rusza z rekrutacją do zespołu zarządzającego partnerskim projektem gmin pn. EKO-TEAM. Ma on na celu stworzenie sieci 44 ekodoradców w gminach krakowskiego obwarzanka, których praca […]

czytaj dalej
Praca zdalna Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

16.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że z uwagi na stan epidemii od 16 marca 2020 r. do odwołania Biuro SMK pracuje w trybie zdalnym. W razie jakichkolwiek spraw […]

czytaj dalej
Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19

12.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 375/20 z dnia 10 marca 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 1810/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 […]

czytaj dalej
Kontrole spalania odpadów i opału niskiej jakości – Podsumowanie

11.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że do końca lutego 2020 r. gminy Metropolii Krakowskiej przeprowadziły łącznie 109 % wszystkich kontroli zaplanowanych do zrealizowania w sezonie grzewczym 2019 […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1

28.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 285/20 z dnia 27 lutego 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 […]

czytaj dalej
Gminy Metropolii Krakowskiej wspólnie realizują założony plan kontroli palenisk

13.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że do końca stycznia 2020 r. gminy Metropolii Krakowskiej przeprowadziły łącznie 2841 kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości, co stanowi 89,40 […]

czytaj dalej
Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 121/20 z dnia 4 lutego 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 […]

czytaj dalej
Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/1

05.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 119/20 z dnia 4 lutego 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 2236/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

24.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 81/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.2 […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 83/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

03.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2395/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 oraz zmiana punktacji w jednym z projektów

20.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2351/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienił Uchwałę Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2337/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 […]

czytaj dalej
Gminy Metropolii Krakowskiej wspólnie walczą ze smogiem realizując plan kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości

Zgodnie z przyjętym Planem likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku Gminy Metropolii Krakowskiej mają przeprowadzić łącznie około 2 tysięcy kontroli spalania odpadów i opału […]

czytaj dalej
XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.12.2019

W dniach 11-12 grudnia 2019 r. w Tarnowie odbyło się XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obrady prowadził Przewodniczący Komitetu, Pan […]

czytaj dalej
XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

06.12.2019

Już w najbliższy poniedziałek 9 grudnia rozpocznie się w Krakowie dwudniowa XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna pt. „Innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna – przygotowanie do perspektywy 2021-2027”. […]

czytaj dalej
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

05.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 2236/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr […]

czytaj dalej
PODSUMOWANIE I FORUM METROPOLII KRAKOWSKIEJ

29.11.2019

I Forum Metropolii Krakowskiej odbyło się w Hotelu Qubus, na krakowskim Podgórzu, 14 listopada 2019 r. W wydarzeniu udział wzięło ponad 170 osób, w tym przedstawiciele 15 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.11.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2152/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2153/19 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 26 listopada 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Zasady oraz sposób prowadzenia kontroli realizacji projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie merytoryczno – finansowym- weź udział w webinarium

27.11.2019

Już 28 listopada br. o godz. 10:00 odbędzie się webinarium pn. Zasady oraz sposób prowadzenia kontroli realizacji projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie […]

czytaj dalej
I Forum Metropolii Krakowskiej już za nami!

21.11.2019

Mija tydzień odkąd przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska oraz wielu innych instytucji działających na tym obszarze, spotkali się aby wspólnie pracować nad Planem Rozwoju Metropolii […]

czytaj dalej
Gminy METROPOLII KRAKOWSKIEJ apelują – bez 190 mln zł nie zrealizujemy celów uchwały antysmogowej dla Małopolski !!!

15.11.2019

W dniu czystego powietrza –  czwartek 14 listopada – szefowie piętnastu gmin tworzących Metropolię Krakowską spotkali się, żeby omówić postępy w zakresie likwidacji kotłów węglowych i osiągania […]

czytaj dalej
Biuro Zarządu SMK nieczynne w dniu 14 listopada 2019 r.

13.11.2019

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) Biuro Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska będzie zamknięte. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 12 34 […]

czytaj dalej
Gminy Metropolii Krakowskiej realizują założony plan kontroli palenisk

Gminy Metropolii Krakowskiej realizują założony plan kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości. Zgodnie z przyjętym Planem w sezonie grzewczym 2019/20 Gminy Metropolii mają przeprowadzić łącznie około […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.10.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1943/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

10.10.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1812/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr […]

czytaj dalej
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1810/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

27.09.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1743/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

25.09.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1744/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 września 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

12.09.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1664/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1665/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 września 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Przetargi bez tajemnic – Weź udział w szkoleniu !

05.09.2019

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju w ramach projektu „Zamówienia publiczne dla MMSP z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego”. Jeżeli jesteś mikro, małym […]

czytaj dalej
KMA4Business – Misja gospodarcza do Lwowa

22.08.2019

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej na Ukrainę do Lwowa w terminie 16-19 września 2019 r. Celem misji jest […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

02.08.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1376/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

31.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1340/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 lipca 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1339/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

19.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1286/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

16.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1231/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w związku z pozytywną opinią Zarządu Województwa Małopolskiego do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 18 czerwca […]

czytaj dalej
Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – najczęściej zadawane pytania

27.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że na stronie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące poddziałania 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT. Zachęcamy do […]

czytaj dalej
Magiczny wskaźnik n+3 osiągnięty! Małopolska z sukcesem wydaje unijne środki.

19.06.2019

Małopolska osiągnęła cel na 2019 rok, jeśli chodzi o wykonanie tzw. zasady n+3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wypracowano 102% zakładanego poziomu czyli rozliczono, aż […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

17.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1031/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

14.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1032/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 czerwca 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium”

06.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19273 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium” na potrzeby […]

czytaj dalej
Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla Beneficjentów przekazana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zakresie rekomendacji z przeprowadzonych w IZ Audytów Systemów Zarządzania i Kontroli dotycząca kwestii konieczności uwzględniania jednorazowych odpisów […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

05.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 954/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 4 czerwca 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych oraz dokumentów dotyczących gospodarki finansowej 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

04.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19177# zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF) oraz dokumentów […]

czytaj dalej
Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach 9.2.2 RPO WM

03.06.2019

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa– ZIT informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  w dniu 14 czerwca 2019 roku […]

czytaj dalej
Nabór projektów w ramach Poddziałania 10.1.1 – zakończony

30.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałanie 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT, typy projektów A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

24.05.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 905/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Wsparcie dla osób niesamodzielnych – ruszył konkurs!

21.05.2019

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) rozpoczął nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron internetowych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w kontekście identyfikacji dziedzin współpracy, celów i priorytetów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych

16.05.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18313 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron […]

czytaj dalej
Zmiana zapisów Regulaminu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 781/19 z dnia 14 maja 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla naboru wniosków […]

czytaj dalej
Szefowie gmin METROPOLII KRAKOWSKIEJ apelują o wprowadzenie obowiązku rejestracji kotłów na paliwo stałe

14.05.2019

We wtorek 14 maja szefowie piętnastu gmin tworzących Metropolię Krakowską podpisali apel do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej o wprowadzenie obowiązku rejestracji kotłów na paliwo stałe. Skuteczne działania, związane […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

06.05.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 713/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Informacje o naborze w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

19.04.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 650/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały założony plan kontroli palenisk

09.04.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje o przeprowadzeniu przez gminy Metropolii Krakowskiej łącznie 3029 kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości, co stanowi 130 % wszystkich kontroli zaplanowanych […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

04.04.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 543/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Informacje o naborze w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

27.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

22.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 424/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 22 marca 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.03.2019

W dniu 15 marca 2019 r. w Krakowie odbyło się XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Łukasz […]

czytaj dalej
Gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały założony plan kontroli palenisk

08.03.2019

Gminy Metropolii Krakowskiej w przyjętym w październiku 2018 r. Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku uzgodniły, że corocznie przeprowadzą łączenie około 2 tysięcy kontroli […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

06.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 335/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

01.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 322/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 lutego 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

13.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 199/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Gminy Metropolii Krakowskiej wspólnie walczą ze smogiem realizując plan kontroli palenisk

11.02.2019

Zgodnie z przyjętym Planem likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku Gminy Metropolii Krakowskiej mają przeprowadzić łącznie około 2 tysięcy kontroli spalania odpadów i opału […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

05.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 144/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 lutego 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

04.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Krakowie odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Łukasz […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

22.01.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 77/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Gminy Metropolii Krakowskiej realizują założony plan kontroli palenisk

11.01.2019

Gminy Metropolii Krakowskiej realizują założony plan kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości. Zgodnie z przyjętym Planem w sezonie grzewczym 2018/19 Gminy Metropolii mają przeprowadzić łącznie około […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

21.12.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2338/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 grudnia 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

30.11.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2221/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 listopada 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

14.11.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2136/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Aktualizacja Programu Strategicznego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 oraz Programu Strategicznego Transport i Komunikacja

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o aktualizacji Programu Strategicznego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 oraz Programu Strategicznego Transport i Komunikacja. Zaktualizowane dokumenty wraz z załącznikami dostępne są […]

czytaj dalej
14 listopada Dzień Czystego Powietrza – podkrakowskie gminy wspólnie walczą ze smogiem

13.11.2018

Gminy Metropolii Krakowskiej mają za sobą kolejny rok walki o poprawę jakości powietrza. Fundusze europejskie przekładają się na konkretne działania – w tym roku w gminach Metropolii […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

26.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1985/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.10.2018

W dniu 16-17 października 2018r. w Piwnicznej – Zdrój odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

17.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1930/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Badanie struktury rodzajowej biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie i popytu w pojazdach linii aglomeracyjnych

12.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia badania struktury rodzajowej biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) oraz badania popytu w pojazdach linii aglomeracyjnych. Wykonawcą […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

11.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1869/18 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

10.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1870/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 października 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

20.09.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1699/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 września 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018

18.09.2018

  W dniach 16-22 września odbywa się Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności.  Kumulacyjnym dniem obchodów będzie Europejski Dzień bez Samochodu w sobotę 22 września. W tym roku hasłem […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

10.09.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1626/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 7 września 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1625/18 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
Uczniowie podstawówek i gimnazjów z gmin Metropolii Krakowskiej od września pojadą za darmo

28.08.2018

Uczniowie szkół podstawowych z Krakowa nie musieli kupować biletów komunikacji miejskiej od 1 września 2016 roku. Od 2017 roku za darmo jeździli też gimnazjaliści. O podobne uprawnienia […]

czytaj dalej
Kongres Smart Metropolia 2018

13.08.2018

W dniach 20-21 września 2018 r. w Gdańsku odbędzie się VII Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia organizowany przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Hasło przewodnie […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

08.08.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1415/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

30.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1315/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 lipca 2018r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

25.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałami Nr 1316/18 oraz 1319/18  […]

czytaj dalej
Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

16.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w zakładce „Prawo i dokumenty” została opublikowana nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zmiany dotyczą czterech sektorów: […]

czytaj dalej
XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

09.07.2018

W dniu 4 lipca 2018r. w Krakowie odbyło XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Stanisław Sorys […]

czytaj dalej
Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

07.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 2 lipca 2018 r. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

04.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1207/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

20.06.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1073/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 czerwca 2018r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony: 1. Uchwałą Nr 1069/18 Zarządu […]

czytaj dalej
Gminy Metropolii Krakowskiej nagrodzone za współpracę w zakresie ograniczania niskiej emisji

14.06.2018

Piętnaście gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska otrzymało wspólną nagrodę w organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie konkurs „#ekoLIDERZY2018 województwa małopolskiego”. Jury konkursowe […]

czytaj dalej
Zmiana listy ocenionych projektów – Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

06.06.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 962/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmienił Uchwałę Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

30.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 932/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
XX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

28.05.2018

W dniu 22-23 maja 2018r. w Krynicy-Zdroju odbyło XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Stanisław Sorys […]

czytaj dalej
Sprostowanie niektórych uchwał zmieniających Ramowy Plan Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

23.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 838/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 22 maja 2018r. dokonał sprostowania niektórych uchwał zmieniających Uchwałę Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

18.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 791/18 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
Ponad 100 mln zł na 100 km nowych ścieżek rowerowych w Metropolii Krakowskiej

09.05.2018

W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) do 2020 roku na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powstanie ponad 100 km nowych dróg dla rowerów oraz ciągów […]

czytaj dalej
Sprostowanie niektórych uchwał zmieniających Ramowy Plan Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 730/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 maja 2018r. dokonał sprostowania niektórych uchwał zmieniających Uchwałę Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

26.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 689/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

17.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 16 kwietnia 2018 roku wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 595/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 kwietnia 2018r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

16.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 598/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

12.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 11 kwietnia weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób […]

czytaj dalej
Zmiana listy ocenionych projektów – Poddziałanie 10.1.1.

10.04.2018

Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr 583/18 dokonał zmiany […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

30.03.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że uchwałą nr  548/18 Zarząd Województwa w dniu 29 marca 2018r. wprowadził zmiany Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym. Zmiany […]

czytaj dalej
XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

20.03.2018

W dniu 19 marca 2018r. w Krakowie odbyło XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Stanisław Sorys […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

19.03.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 384/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 385/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 marca 2018r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO na lata 2014 – 2020

01.03.2018

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.02.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 287/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17

09.02.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 8 lutego uchwałą nr 178/18 Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

01.02.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 153/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 1 lutego 2018r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja […]

czytaj dalej
XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

W dniu 31 stycznia 2018r. w Krakowie odbyło XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Stanisław Sorys, […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.01.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 125/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego planu realizacji zadań i Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WM na lata 2014 – 2020

19.01.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 58/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 stycznia 2018r.wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 […]

czytaj dalej
Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

03.01.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020: Dokument można pobrać na […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

02.01.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2183/17 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Zapoznaj się ze zmianami zasad oznaczania projektów od 1 stycznia 2018 roku

29.12.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Obowiązują one wszystkich beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie od 1 stycznia 2018 […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

19.12.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2110/17 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

W dniu 18 grudnia 2017r. w Krakowie odbyło XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady rozpoczęto od podjęcia […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO na lata 2014 – 2020

29.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1961/17 ZWM z dnia 28 listopada 2017 r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Typ projektu A i B

28.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 listopada 2017 r. uchwałą nr 1960/17 wprowadził zmiany zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

24.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1928/17  Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

14.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 13 listopada 2017 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.21). […]

czytaj dalej
Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

03.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą NR 1771/17  Zarządu Województwa […]

czytaj dalej
Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.10.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z […]

czytaj dalej
XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

27.10.2017

W dniach 26-27 października 2017r. w Wysowej Zdrój odbyło XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Podczas pierwszego dnia […]

czytaj dalej
Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

12.10.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 11 października 2017 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.20). […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1636/17 z dnia 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym […]

czytaj dalej
Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

29.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1567/17 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

14.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 13 września 2017 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.19) […]

czytaj dalej
Zmiana listy ocenionych projektów – konkurs RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A i B

13.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata […]

czytaj dalej
Zakończenie naboru wniosków o dofinasowanie – Poddziałanie 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT Typ projektu A i B

07.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT Typ projektu A – […]

czytaj dalej
ZMIANA Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM 2014 – 2020

31.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1370/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM […]

czytaj dalej
Aktualizacja Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

30.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym. Dokument wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-realizowanych-w-trybie-pozakonkursowym-efrr-umwm

czytaj dalej
Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1374/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z […]

czytaj dalej
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na rok 2017

28.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 22 sierpnia 2017 r. uchwałą nr 1324/17 (.pdf, 288 KB) Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

czytaj dalej
Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 23 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów  o zmianach wprowadzonych do […]

czytaj dalej
Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiana […]

czytaj dalej
Ważna zmiana przy doręczaniu pism i dokumentów

21.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o ważnej zmianie w zakresie doręczania pism i dokumentów – od 2 września 2017 r. przestają obowiązywać przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące doręczeń […]

czytaj dalej
Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej z podpisem prezydenta

26.07.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Rada Ministrów w dniu 30 maja br. przyjęła nowelizację ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej […]

czytaj dalej
Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

20.07.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (wersja 1.17) – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

12.07.2017

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 1119/17 w dn. 11 lipca 2017 r. przyjął zmianę Szczegółowego […]

czytaj dalej
ZMIANA Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM 2014 – 2020

10.07.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1089/17 z dnia 4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM […]

czytaj dalej
Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

26.06.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 czerwca 2017 r., uchwałą nr 970/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, […]

czytaj dalej
XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

22.06.2017

W dniu 22 czerwca 2017r. w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”odbyło XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
Lista projektów-Konkurs dla Poddziałania 10.1.1 Typ A oraz B przyjęta

21.06.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014–2020 w ramach Działania 10.1 […]

czytaj dalej
Zmiany Regulaminu e-RPO oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji

19.06.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 13 czerwca br. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 939/17  przyjął zmiany do Regulaminu e-RPO oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji. Nowa wersja […]

czytaj dalej
Umowa partnerska dotycząca budowy nowego wiaduktu w Batowicach – ważnej inwestycji dla układu komunikacyjnego północnej części Krakowa.

13.06.2017

W Dniu 13 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król oraz Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Wojciech […]

czytaj dalej
ZMIANA Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM 2014 – 2020

06.06.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 837/17 z dnia 30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM […]

czytaj dalej
Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 836/17 w dn. 30 maja 2017 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

czytaj dalej
Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

15.05.2017

Stowarzyseznie Metropolia Krakowska informuje, że Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” Jest on adresowany do władz […]

czytaj dalej
Konkurs „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości udziału w konkursie „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”. Ze szczegółami oraz regulaminem można zapoznać sie na stronie internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/konkurs-przypieczetuj-malopolski-miniszlak-funduszy-europejskich Zródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/ruszaj-w-malopolske-po-nagrody-konkurs […]

czytaj dalej
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

12.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniach 18-21 maja br. odbęda się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Dni otwarte to najlepsza okazja, aby zobaczyć z bliska, jak zmieniała […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

10.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 9 maja 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 697/17 zmienił Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz niektóre […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

04.05.2017

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 686/17 w dn. 4 maja 2017 r. przyjął zmianę Szczegółowego […]

czytaj dalej
Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014

28.04.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że został zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta aplikacji SL2014  z datą obowiązywania od 1 maja 2017 r.

czytaj dalej
XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

21.04.2017

W dniach 20-21 kwietnia 2017r. w Radoczy odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Sorys, Przewodniczący Komitetu […]

czytaj dalej
AKTUALIZACJA SZOOP POIiŚ 2014-2020

14.04.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 12 kwietnia 2017 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.16). […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

05.04.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 532/17 w dn. 4 kwietnia 2017 r. przyjął zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na […]

czytaj dalej
Aktualizacja SZOOP POIŚ 2014-2020

22.03.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o aktualizacji  Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dokument wraz z załącznikami i wykazem zmian – jest dostępny na […]

czytaj dalej
Zakończenie naboru dla Poddziałania 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

28.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT (Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie […]

czytaj dalej
Lista Projektów – konkurs dla Poddziałania 10.2.1 typ A oraz B przyjęta

21.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego 21 lutego 2017 roku Uchwałą nr 239/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 […]

czytaj dalej
Zmiana Strategii ZIT dla KrOF (4.3) zaopiniowana pozytywnie

15.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zmiana Strategii ZIT dla KrOF, przyjęta uchwałą nr 4/I/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w dniu 12 stycznia 2017r. w […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

10.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 179/17 w  dniu  9  lutego br.  przyjął zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

31.01.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 123/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu konkursu oraz wydłużenie terminu naboru – Poddziałanie 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 124/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE […]

czytaj dalej
XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

30.01.2017

W dniach 26-27 stycznia 2017r. w Rytrze odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obrady poprzedzone były zwiedzaniem projektów zrealizowanych […]

czytaj dalej
Informacja o planowanej zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16

27.01.2017

Informacja o planowanej zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w związku ze zmianą Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

czytaj dalej
XII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

15.12.2016

W dniu 14 grudnia 2016r. w Krakowie odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Podczas pierwszego bloku obrad omówiono zmiany […]

czytaj dalej
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT dla typów projektów: A i B

30.11.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz […]

czytaj dalej
Informacja o wniesieniu petycji

14.11.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) informuje, że do Stowarzyszenia wniesiono petycję w […]

czytaj dalej
Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: C.

07.11.2016

Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu C – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności […]

czytaj dalej
Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A oraz B.

 Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych […]

czytaj dalej
Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 Poddziałanie 10.2.1 kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

24.10.2016

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 PODDZIAŁANIE 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT Typ projektu:  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji […]

czytaj dalej
XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

W dniach 20-21 października 2016 r. w Krakowie odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W pierwszym dniu obrad przeprowadzono […]

czytaj dalej
Zakończenie naboru wniosków o dofinasowanie, złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1

22.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zakończeniu naboru wniosków o dofinasowanie, złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT (Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów […]

czytaj dalej
Materiały konferencyjne

15.09.2016

Prezentacje z konferencji pn. ZARZĄDZANIE MIEJSKIMI OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI,organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 8 września br.:

czytaj dalej
Ustawa o centralizacji VAT w samorządach przeszła przez Sejm

14.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje: • Sejm poparł wszystkie 14 poprawek Senatu do ustawy przewidującej centralizację rozliczeń VAT w samorządach. • Zgodził się m.in. na zmianę terminu wejścia […]

czytaj dalej
Nabór wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”

12.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o ogłoszeniu naboru wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony […]

czytaj dalej
Ogólnopolskie spotkanie dot. wdrażania Strategii ZIT

09.09.2016

W dniu 9 września br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się spotkanie warsztatowe przedstawicieli związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dotyczące wdrażania […]

czytaj dalej
Konferencja: ZARZĄDZANIE MIEJSKIMI OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI

W dniu 8 września 2016r. w Krakowie, w ICE Kraków Congress Centre, pod hasłem przewodnim: „Zarządzanie miejskim obszarami funkcjonalnymi”, odbyła się konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. […]

czytaj dalej
Szkolenie dot. wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ – sektor energetyki

31.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości uczestnictwa  w organizowanej przez Ministerstwo Energii – Instytucję Pośredniczącą I i VII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko trzeciej edycji szkoleń […]

czytaj dalej
Nowa wersja SzOOP POIiŚ na lata 2014-2020

12.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 11 sierpnia 2016 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.8). […]

czytaj dalej
Zmiana Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014-2020

10.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, zatwierdził zmiany w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej
Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 9 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Dokument wraz […]

czytaj dalej
X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

25.07.2016

W dniach 21-22 lipca 2016 r. w Racławicach odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. X Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył […]

czytaj dalej
W dniach 25-29 lipca br Biuro Zarządu SMK nieczynne

22.07.2016

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska informuje, że w związku z ograniczeniami związanymi z organizacją Światowych Dni Młodzieży w dniach 25-29 lipca br. Biuro Zarządu będzie nieczynne.

czytaj dalej
Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 9.2.2

18.07.2016

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT – konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16. W ramach […]

czytaj dalej
Spotkanie z gminami nt. błękitnego węgla.

07.07.2016

W dniu 6 lipca br. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ws. propozycji rozwiązań, których zastosowanie przyczyni się do obniżenia niskiej emisji w gminach członkowskich […]

czytaj dalej
Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1

01.07.2016

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 czerwca 2016 r., uchwałą nr 1004/16 dokonał zmiany Regulaminu […]

czytaj dalej
WARSZTATY z polityk horyzontalnych

21.06.2016

W dniach 15-17 czerwca br. odbyły się, zorganizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, warsztaty dotyczące przede wszystkim polityk horyzontalnych, w tym:  – Polityki równościowe w projektach unijnych,  – […]

czytaj dalej
Brak kontaktu z Biurem Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

14.06.2016

Informujemy, że w dniu 15 czerwca br., z powodu prac konserwacyjnych, prowadzonych przez TAURON S.A. w godz. 7.00-14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska wystąpi przerwa w dostawie […]

czytaj dalej
Warsztaty nt. transportu publicznego w obszarze Metropolii Krakowskiej

07.06.2016

W dniach 2-3 czerwca br. w Tarnowie odbyły się Warsztaty strategiczne, pn. Integracja transportu publicznego w obszarze Metropolii Krakowskiej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. W warsztatach wzięli […]

czytaj dalej
Zakończenie naboru RPMP.09.02.02-IP.01-12-011

06.06.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2. USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT (Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych […]

czytaj dalej
Kolejny projekt z dofinansowaniem w ramach ZIT

01.06.2016

Przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków podpisali kolejną umowę w sprawie dofinansowania dla inwestycji realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt „Budowa przystanku osobowego Kraków […]

czytaj dalej
IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

24.05.2016

W dniach 19-20 maja 2016 r. w Szczawnicy odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył […]

czytaj dalej
Pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach ZIT

22.04.2016

Ponad 115 mln zł na ekoautobusy dla Krakowa 21 kwietnia br. Marszałek Jacek Krupa, Wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przedstawiciele krakowskiego przewoźnika Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA […]

czytaj dalej
Zalecenie dotyczące sposobu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WM

14.04.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że na stronie IZ RPO zamieszczone zostało zalecenie dotyczące sposobu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WM zgodnie z Poradnikiem przygotowania […]

czytaj dalej
Seminaria „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski"

11.04.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości uczestnictwa w seminarich na temat partycypacji społecznej pt. „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”, organizowanych przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju […]

czytaj dalej
II Europejski Kongres Samorządów

07.04.2016

W dniach 5–6 kwietnia 2016r. w Krakowie, w ICE Kraków Congress Centre, pod hasłem przewodnim: „Współczesny samorząd – mieszkańcy, współpraca, innowacje”, odbyły się obrady II Europejskiego Kongresu […]

czytaj dalej
Zmiana harmonogramu naborów konkursów RPO WM

01.04.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 31 marca br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr  479/16 w sprawie zmiany Uchwały 580/15 z dnia 14 maja 2015 […]

czytaj dalej
Wydarzenia dotyczące odnawialnych źródeł energii

31.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości uczestnictwa w wydarzeniach  poświęconych odnawialnym źródłom energii: XV Forum „Energia w gminie”. Forum odbędzie się 13 kwietnia 2016r. we Wrocławiu. Wydarzenie […]

czytaj dalej
Spotkanie informacyjne – rozwój edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

22.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w środę, 6 kwietnia 2016 r. w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie odbędą się spotkania dla osób oraz instytucji, organizowane […]

czytaj dalej
VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

21.03.2016

W dniach 17–18 marca 2016r. w Zakopanem odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. VIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Stanisław […]

czytaj dalej
Konkurs : Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

18.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 26 lutego br. został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 9.3), ukierunkowany na działania wspierające […]

czytaj dalej
Nabór projektów PPP dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia

16.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór projektów PPP dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia. Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały […]

czytaj dalej
Marszałek Województwa Małopolskiego na Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

03.03.2016

W dniu 2 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa. Tematem spotkania było omówienie szczegółowych […]

czytaj dalej
Nabór wniosków Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

01.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata […]

czytaj dalej
Druga edycja Konkursu Innovators under 35 Poland

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że rusza druga edycja Innovators under 35 Poland, prestiżowego międzynarodowego konkursu skierowanego do młodych liderów nowych technologii. Nagroda “Innovators Under 35” to tytuł […]

czytaj dalej
Spotkanie dotyczące ograniczania zjawiska niskiej emisji.

29.02.2016

W dniu 25 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się spotkanie Gmin Członkowskich z przedstawicielami CPL Industries – firmy założonej w 1973 roku w ramach […]

czytaj dalej
Nabór wniosków Poddziałanie 9.2.2 RPO WM

26.02.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcje Instytucji Pośredniczących RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłosił […]

czytaj dalej
Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

12.02.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że od 22 stycznia Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) zaprasza do składania ofert w Programie Erasmus dla młodych […]

czytaj dalej
RegioStars Awards 2016

08.02.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości zgłoszenia projektów do konkursu RegioStars 2016, ogłoszonego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Celem RegioStars Awards jest […]

czytaj dalej
VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

03.02.2016

W dniach 28–29 stycznia 2016r. w Wierchomli Małej odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

21.01.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym VII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przedstawione kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – […]

czytaj dalej
BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r.

18.12.2015

BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zgodnie z ustaleniami Instytucji Zarządzającej RPO WM beneficjenci programu są zobowiązani do publikacji zamówień […]

czytaj dalej
Aktualizacja Strategii ZIT KrOF

17 grudnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla […]

czytaj dalej
VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

15.12.2015

W dniach 10–11 grudnia 2015r. w Olkuszu odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Stanisław […]

czytaj dalej
V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

09.11.2015

W dniach 5–6 listopada 2015r. w Niepołomicach odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 5 lipca br. Stanisław Sorys, Wicemarszałek […]

czytaj dalej
Konferencja zamykająca projekt MJUP

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa i Gmina Miejska Poznań – Urząd Miasta Poznania organizuje w dniach 23-24 listopada 2015 r. […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej

20.10.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym V posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja […]

czytaj dalej
OPEN DAYS 2015

19.10.2015

W dniach 12-15 października br. odbyła się 13 edycja OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Mottem tegorocznych warsztatów było hasło „Regiony i miasta Europy partnerami […]

czytaj dalej
IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

05.10.2015

W dniach 24–25 września 2015r. w Tarnowie odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 24 lipca br. P. Stanisław Sorys, […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej

11.09.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja […]

czytaj dalej
Strategia ZIT wersja 4.0 przyjęta

24.08.2015

W dniu 19 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia 4 wersji Strategii ZIT dla […]

czytaj dalej
Ustawa antysmogowa przegłosowana

06.08.2015

W środę, 5 sierpnia, odbyło się głosowanie nad nowelizacją Prawa ochrony środowiska. Za opowiedziało się 285 posłów, 145 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Znowelizowana […]

czytaj dalej
III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

03.08.2015

W dniach 30–31 lipca 2015r. w Muszynie odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 30 lipca br. otwarto III posiedzenie […]

czytaj dalej
Nabór wniosków: PO „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

28.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Minister Środowiska, pełniący rolę Operatora Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu […]

czytaj dalej
Nabór wniosków – ochrona różnorodności biologicznej

24.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ […]

czytaj dalej
Nabór wniosków – wsparcie służb ratunkowych

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że IŻ RPO WM – Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia służb ratunkowych w ramach 5. Osi priorytetowej […]

czytaj dalej
Zarząd Województwa Małopolskiego jest na TAK!

23.07.2015

W dniu 2 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zaopiniował pozytywnie Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, podejmując uchwałę nr 860/15 w niniejszej sprawie. Jednocześnie […]

czytaj dalej
Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”

22.07.2015

21 lipca 2015r w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”. Gminy członkowskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, a także aktywiści z Krakowskiego Alarmu Smogowego w […]

czytaj dalej
Konkurs na ograniczenie emisji !!!

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Izba Sprzedawców Polskiego Węgla wspólnie z Centralą zaopatrzenia Hutnictwa SA z siedzibą w Katowicach, przy patronacie Marszałka Województwa Śląskiego, ogłosiła konkurs na […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów oceny dla edukacji przedszkolnej

16.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym III posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria oceny w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT. W […]

czytaj dalej
Porozumienie pomiędzy ZIT a IZ RPO podpisane

10.07.2015

Dzisiaj, 10 lipca br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), realizacji zadań w ramach […]

czytaj dalej
Nabór wniosków do konkursu „Na dobry początek!”

01.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Fundacja BGK po raz 8. organizuje Konkurs „Na dobry początek!” – nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r. Rusza kolejna edycja […]

czytaj dalej
Nabór wniosków – IV oś priorytetowa PO Wiedza Edukacja Rozwój

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Centrum Projektów Europejskich ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje […]

czytaj dalej
II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

29.06.2015

W dniach 25–26 czerwca 2015r. w Wieliczce odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 25 czerwca br. otwarto II posiedzenie […]

czytaj dalej
Apel o zmianę prawa, by skutecznie walczyć ze smogiem

18.06.2015

Samorządowcy Krakowa i gmin ościennych, a także aktywiści z Krakowskiego Alarmu Smogowego wspólnie apelują do rządzących i parlamentarzystów o jak najszybszą nowelizację ustawy „Prawo ochrony środowiska”. – […]

czytaj dalej
Dzienne domy opieki w ramach Programu „Senior-WIGOR”

16.06.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie działań w zakresie tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki w ramach Programu […]

czytaj dalej
Komisja Europejska o ZIT

05.06.2015

3 czerwca 2015 w Brukseli odbyło się seminarium organizowane przez Urban Development Network (UDN). UDN to nowo utworzona sieć skierowana do władz miejskich zajmujących się realizacją zintegrowanych […]

czytaj dalej
Konferencja SMART_KOM

29.05.2015

28 maja 2015r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyła się konferencja pn. STRATEGIA SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Organizatorem wydarzenia był Krakowski […]

czytaj dalej
I posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

26.05.2015

W dniach 25–26 maja 2015r. w Racławicach odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Komitet Monitorujący (KM) został ustanowiony uchwałą […]

czytaj dalej
Inwentaryzacja pieców zakończona

12.05.2015

Piece, kotły i kominki w 14 gminach zinwentaryzowane! Przez ostanie 3 miesiące Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przeprowadzało inwentaryzację czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe, która miała […]

czytaj dalej
Europejski Kongres Samorządów

06.05.2015

W dniach 4–5 maja 2015r. w Krakowie odbyły się obrady Europejskiego Kongresu Samorządów. Jest to cykl debat i spotkań poświęconych polskiej i europejskiej samorządności. Bierze w nim […]

czytaj dalej
Strategia ZIT wersja 2.0 przyjęta

02.04.2015

Dnia 27 marca br. w Śmiłowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym przyjęta została Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja […]

czytaj dalej
Informacja o spotkaniach konsultacyjnych ws. EFS

17.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w dniach 13 i 16 marca 2015r. obyły się spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych […]

czytaj dalej
Zaproszenie na spotkania konsultacyjne ws. EFS

06.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych możliwych do realizacji w ramach Strategii ZIT. […]

czytaj dalej
Inwentaryzacja pieców w gminach

27.02.2015

Od końca lutego odbywają się spotkania informacyjno-organizacyjne z przedstawicielami władz 14 gmin członkowskich i sołtysami w sprawie inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe. Na […]

czytaj dalej
Z KRDPP o ZIT

20.02.2015

12 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prowadzone przez p. Annę Długosz, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Po przedstawieniu przez […]

czytaj dalej
Krakowscy radni o Strategii ZIT

4 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa prowadzone przez Daniela Wrzoszczyka, Zastępcę Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. Strategii ZIT oraz przy […]

czytaj dalej
Po spotkaniach w 14 gminach

02.01.2015

W dniach od 8 do 17 grudnia 2014 roku konsultanci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zrealizowali cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania […]

czytaj dalej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

28.11.2014

Wyłoniono Wykonawcę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 12 gmin wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej. W ramach zamówienia zrealizowana zostanie także inwentaryzacja czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na […]

czytaj dalej