I Forum Metropolii Krakowskiej

Dla uczestników

Warsztaty odbywać się będą w podziale na 7 grup wg obszarów opisanych poniżej. Każda z dziedzin ma swój kolor. Po przybyciu na miejsce i zarejestrowaniu się, poszukaj osób, które mają na szyi identyfikator w takim samym kolorze co Ty i zapoznaj się z nimi!