PGN

bankaPlan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument, którego głównym celem jest umożliwienie gminom skutecznego, efektywnego i ekonomicznego wdrożenia działań w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz pozyskania środków na finansowanie zadań inwestycyjnych. PGN jest potrzebny gminom, aby w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020  ubiegać się o środki finansowe np. na działania termomodernizacyjne, inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii czy szersze działania z dziedziny efektywności energetycznej. Swoim zasięgiem obejmuje działania w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych (zamówienia publiczne, edukacja, planowanie przestrzenne).

PGN powinien zostać opracowany w oparciu o jak najbardziej rzetelną wiedzę na temat lokalnej sytuacji w dziedzinie energii i emisji gazów cieplarnianych. Inwentaryzacja bazowa to warunek konieczny dla samorządu do uzyskania klarownej wizji na temat priorytetów działań oraz oceny efektów zastosowania środków redukcji emisji, a także określenia postępów w zbliżaniu się do celu. PGN opisuje długoterminową strategię działania, jest dokumentem żywym, który zmienia się w czasie. Musi być monitorowany i aktualizowany. Regularne monitorowanie wdrażania PGN pozwala ocenić, czy samorząd lokalny osiąga obrane cele i jednocześnie umożliwia wprowadzanie zmian lub stosowanie środków naprawczych w razie potrzeby.

Zadania ujęte w PGN opracowywane są do 2020 roku i skupiają się na takich sektorach jak: budownictwo, dystrybucja ciepła, wykorzystanie zielonych technologii czy transport publiczny i prywatny.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcja emisji gazów cieplarnianych ;
• zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
• redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

 Przykładowe działania zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające emisję CO2 , które mogą zostać zawarte w PGN to:
• termomodernizacje,
• stosowanie OZE – wykorzystanie pomp ciepła, biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatru, wykorzystywanie efektywnych źródeł ciepła, wymiana starych urządzeń grzewczych na nowe,
• tworzenie zielonych ścian i zielonych dachów,
• odpowiednie wykorzystanie roślin przy budynkach,
• stosowanie energooszczędnego oświetlenia,
• rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Przykładowe działania, które zwiększają efektywność energetyczną w zakresie mobilności, a które mogą zostać uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej:
• zmniejszenie zapotrzebowania na transport indywidualny,
• zwiększenie atrakcyjności korzystania z rowerów i podróży pieszych,
• budowa parkingów: park&ride/bike&ride/kiss&ride,
• stworzenie systemu wspólnych dojazdów do pracy.

Dokumenty do pobrania:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Krakowskiej

PrintFriendly and PDF