FAQ

pytajnik
Gdzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca?
Dofinansowanie na wymianę pieca, w przypadku gdy dana gmina wystąpiła o przyznanie środków na takie działanie, będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy. Uruchomienie środków na wymianę źródeł ciepła zostało zaplanowane na przełom II i III kwartału 2015 roku. Istnieje również możliwość uzyskania dotacji lub pożyczki w programach, które ogłasza NFOŚiGW i/lub WFOŚiGW.

Gdzie należy złożyć wniosek o wymianę pieca?
Jeżeli jest to program, do którego przystąpiła gmina, to wniosek należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Natomiast jeżeli staracie się Państwo o dotację lub pożyczkę z NFOŚiGW lub WFOŚiGW to wniosek należy złożyć do instytucji, która ogłosiła nabór .

Czy wypełnienie ankiety jest obowiązkowe?
Nie, wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Jednak udział w ankietyzacji jak największej liczby osób pomaga zgromadzić większą i bardziej miarodajną bazę danych o wykorzystywanych źródłach ciepła, a co za tym idzie na temat niskiej emisji. Przekłada się to na lepsze dopasowanie do danej gminy zapisów opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a tym samym na wybór najbardziej odpowiednich działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. .

Czy dane z ankietyzacji będą ogólnie dostępne?
Tak, raport z inwentaryzacji będzie dostępny na stronach Stowarzyszenia.

Czy przewidziane jest dofinansowanie na termomodernizację?
Tak, w przypadku gmin, które zaplanowały takie zadanie dla swoich mieszkańców, jest to możliwe.

Czy przy wymianie pieca na gazowy gmina może sfinansować doprowadzenie gazu?
Nie, w programie wymiany pieców nie jest możliwe sfinansowanie rozbudowy sieci gazowej.

Czy przewidziane jest dofinansowanie przez gminę założenia instalacji solarnej?
Tak, ale tylko w przypadku, gdy dana gmina przewidziała dofinansowanie do zakładania instalacji solarnych w ramach programu, do którego przystąpiła. Informacji na ten temat należy zasięgać w Urzędzie Gminy.

PrintFriendly and PDF