OZE

Szukając sposobu ograniczenia niskiej emisji wprowadza się szereg rozwiązań, które pomogą osiągnąć ten cel. Przede wszystkim wymieniane są źródła ciepła, przeprowadza się termomodernizację budynków, ogranicza się emisję komunikacyjną oraz wykorzystuje Odnawialne Źródła Energii.

OZE to źródła, których wykorzystywanie nie wiąże się z długofalowym zmniejszaniem zasobów, a ich pozyskiwanie wiąże się z brakiem lub bardzo niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Ustawa Prawo energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r. nie rozróżnia rodzaju energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Może to więc być energia elektryczna, ciepło lub chłód.

Z uwagi, że definicja odnawialnych źródeł energii nie jest precyzyjna często można spotkać się z definicją OZE  poprzez ich wymienienie. Zatem Odnawialnymi Źródłami Energii mogą być elektrownie i urządzenia wykorzystujące:

OZE

PrintFriendly and PDF