I Forum Metropolii Krakowskiej

O Forum

Metropolia Krakowska obchodziła w tym roku swoje pięciolecie. W ciągu tych kilku lat udało się nam zacieśnić wzajemne relacje i stworzyć przestrzeń do rozmów o wielu wyzwaniach – czystym powietrzu, dostępnym transporcie publicznym czy skutecznym wdrażaniu funduszy europejskich. Dobrze wiemy, że współpraca i odpowiednie zaplanowanie działań, jest kluczem do rozwoju i podnoszenia jakości życia na naszym obszarze. Aby dobrze zaplanować kolejne 5… a nawet 10 lat, oraz uzgodnić kierunki działania, władze Stowarzyszenia podjęły decyzję o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku.

Będzie to dokument, który określi ramy do naszej dalszej współpracy oraz przygotuje nas do wdrażania kolejnych projektów, w ramach nowej perspektywy środków europejskich na lata 2021-2027.

Wiele w ramach Planu udało nam się już zrobić – przeprowadziliśmy szereg spotkań i diagnoz. Teraz, do prac chcemy zaprosić szerokie grono pracowników gminnych – zależy nam na tym, aby byli oni obecni w procesie konstruowania zadań, które będziemy wspólnie realizować do 2030 roku. Dlatego też organizujemy I Forum Metropolii Krakowskiej.

W ramach Forum, obędą się warsztaty mające na celu, między innymi, ustalenie, które wyzwania są dla nas najpilniejsze i jakie zadania powinniśmy podejmować w pierwszej kolejności. Warsztaty dotyczyć będą 7 obszarów tematycznych: mobilność, środowisko i przestrzeń, usługi społeczne, edukacja, gospodarka, kultura czasu wolnego oraz inteligentne zarządzanie.

Postaraliśmy się, aby program wydarzenia był jak najbardziej atrakcyjny i angażujący – żebyście nie mieli powodu się nudzić! Liczymy na waszą obecność i zaangażowanie, dzięki którym uda nam się trafnie zdiagnozować stojące przed nami wyzwania i zmapować potencjały. Nie zapominajmy jednak o najważniejszym – chcemy abyście poznali się wzajemnie i spędzili wspólnie czas, dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w całości wydarzenia.

Do zobaczenia na I Forum Metropolii Krakowskiej!