Biuro

Biuro zapewnia pełną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Biuro wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Stowarzyszenie, będące Związkiem ZIT, funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadania Biura jako IP obejmują przede wszystkim:
• ocenę projektów pod kątem zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wybór projektów,
• monitorowanie i ewaluację realizacji Strategii ZIT w ramach RPO WM 2014-2020.

Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Daniel Wrzoszczyk

Zespół

Magdalena Tylek – Główna Księgowa
Beata Zięba – Główny Specjalista
Julita Ewert – Główny Specjalista
Paweł Chałupczak – Specjalista
Agnieszka Gajda-Górecka – Specjalista
Paweł Guzek – Specjalista
Maria Piątkowska – Specjalista
Wojciech Winiarski – Specjalista
Karolina Romańska – Asystent
 
 
 

 

PrintFriendly and PDF