Członkowie

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego. Tworzy ono zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 15 gmin:

PrintFriendly and PDF
shape1