I Forum Metropolii Krakowskiej

Prelegenci i Moderatorzy

BIGA BARTŁOMIEJ

Zawodowo przekonuję ludzi, że ekonomia jest piękna, prawo nie musi być nudne, a naukowiec może mówić zrozumiale. Współtwórca ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy, który można streścić jako odejście od powszechnego w biznesie myślenia w stylu “każdy przychód dobry, każdy koszt zły“. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie po obronie rozprawy pt. „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”, której promotorem był prof. Jerzy Hausner. Ukończył też dwa jednolite magisterskie kierunki studiów – prawo oraz administrację – na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, gdzie został wpisany na listę adwokatów. Zaangażowany w kilkanaście projektów naukowych i wdrożeniowych jako ekspert z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Działacz na pięciu głównych polach: pracownik uczelni (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet SWPS), prelegent i konsultant biznesowy (Firma-Idea), ekspert think tanku (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego), komentator w mediach (m.in. Polska Agencja Prasowa, Radio Kraków, TVP1, TVN, Trwam, Dziennik Polski), autor bloga o ekonomii praktycznej (bartlomiejbiga.pl/blog) oraz podcastu Wiedza Nieoczywista.

BRZEZIŃSKA OLGA

Menedżerka i promotorka kultury, prezeska Fundacji Miasto Literatury, członkini zarządu Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ i dyrektor programowa Festiwalu Miłosza. Kulturoznawczyni, absolwentka podyplomowych studiów menedżerów kultury (SGH) i Leadership Academy for Poland, obecnie w trakcie certyfikacji Advanced Management Program (Center for Leadership). Wieloletni nauczyciel akademicki (Uniwersytet Jagielloński). Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie zarządzania i wspierania kadr kultury (2018).Pomysłodawczyni, współtwórczyni i producentka wielu wydarzeń literackich, muzycznych, teatralnych oraz programów edukacyjnych. Współtworzy wielodysyplinarne projekty kulturalne, m.in. Festiwal Miłosza – najważniejszy międzynarodowy festiwal poetycki w Polsce, Dni Tranströmerowskie – festiwal literacko-muzyczny organizowany w dwóch miastach kreatywnych UNESCO – Krakowie i Katowicach, pionierski program wsparcia działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych “Krakowskie Księgarnie na Medal”. Członkini zespołów przygotowujących strategie dla kultury na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

KOTARBIŃSKI JACEK

Ekonomista, uznany autorytet i międzynarodowy ekspert w zakresie marketingu, rozwoju innowacji i  zarządzania sprzedażą. Od 1990 roku skutecznie i praktycznie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju ich konkurencyjności. Autor bestsellerowej Sztuki Rynkologii. Keynote konferencji branżowych, trener biznesu, doradca i mentor innowacyjnych firm oraz startupów. Międzynarodowy ekspert shopper marketingu. Felietonista „Forbes Polska”, członek Rady Programowej Forum IAB Poland, członek jury Superbrands Poland, PRCH Retail Awards, POPAI Poland Awards. Laureat konkursu Blog Roku 2012 Onet.pl, w kategorii „Blogi profesjonalne i firmowe”. Bloger „Harvard Business Review Polska”. Konsultant zarządów wielu przedsiębiorstw. General Manager POPAI Poland The Global Association for Marketing at-Retail. Jego e-book „Sztuka marketingu” stał się bestsellerem iTunes w kategorii „Biznes”, podobnie jak „Druga Sztuka Marketingu” i „Trzecia Sztuka Marketingu”. Studiował ekonomię i zarządzanie w Niemczech, Austrii i Polsce.  Wykładowca Questus/Chartered Institute of Marketing, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji w „Marketingu w Praktyce” i „Marketer Plus”. Pomysłodawca i twórca fanpage „Bareizmy Wiecznie Żywe”. Autor Bloga o Sztuce Marketingu kotarbinski.com

KUDŁACZ MICHAŁ

Ekonomista, adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej; stale współpracujący z samorządami lokalnymi; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji związanych głównie z problematyką rozwoju wielkich miast, a także polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Zrealizował kilkadziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych, w kilku jako kierownik, w ramach Funduszy Strukturalnych, oraz na zlecenia administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów komercyjnych. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej, uczestnik zagranicznych stypendiów naukowych (USA, Włochy, Francja, Portugalia, Wielka Brytania, Wietnam), członek European Regional Science Association oraz Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

MAŹNICA ŁUKASZ

Ekonomista, wykładowca, trener Design Thinking oraz badacz specjalizujący się w jakościowych badaniach doświadczeń użytkowników. Od ponad 5 lat współprowadzi i rozwija Fundację Warsztat Innowacji Społecznych, gdzie pełni funkcję członka zarządu. W Fundacji realizuje różnorodne projekty badawcze i edukacyjne, szczególnie w obszarze edukacji obywatelskiej oraz edukacji przedsiębiorczości. Jako mentor i doradca współpracuje z biznesem, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Aktywny także jako wykładowca – współpracuje z AGH w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z Design Thinking. Jest również jednym z autorów diagnozy „Potrzeby, oczekiwania i praktyki młodych. Raport z badania krakowskiej młodzieży”, która powstała na potrzeby prac nad programem „Młody Kraków 2.0”.

ROSIEK KSYMENA

Naukowiec, dydaktyk, pracownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Łącząc zainteresowania z dziedziny zarządzania środowiskiem, ekonomii  społecznej i przemysłu  specjalizuje się w kwestiach związanych z rozwojem zrównoważonym. W szczególności  interesuje się ekosystemami miasta, zieloną i niebieską infrastrukturą, a więc między innymi kwestiami  wody i efektywności energetycznej. Gospodarowanie wodami opadowymi z perspektywy ekonomicznej, koszty i korzyści środowiskowe w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) są przedmiotem obecnie prowadzonych badań. Uczestnik międzynarodowych zespołów badawczych oraz wieloletni współpracownik   badaczy  z Japonii,  z którymi próbuje przenosić doświadczenia polskiej transformacji  w dziedzinie ochrony środowiska, ryzyka ekologicznego, gospodarowania wodami  i  energetyki na grunty innych krajów rozwijających się.

ZMYŚLONY MATEUSZ

Prekursor marketingu miejsc w Polsce. Autor ponad 70 strategii komunikacji i rozwoju dla miast i regionów. Współtworzył strategie m.in. Krakowa, Warszawy, Sopotu, Kołobrzegu, Dolnego i Górnego Śląska, Małopolski. Wraz z prof. Jerzym Hausnerem stworzył ideę Open Eyes Economy, w  ramach której rozwijany jest model „Miasto-Idea”, wyznaczający nowe  trendy i ścieżki rozwoju przestrzeni publicznych i społeczności  miejskich.