I Forum Metropolii Krakowskiej

Biuro

Biuro zapewnia pełną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Biuro wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Stowarzyszenie, będące Związkiem ZIT, funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadania Biura jako IP obejmują przede wszystkim:
• ocenę projektów pod kątem zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wybór projektów,
• monitorowanie i ewaluację realizacji Strategii ZIT w ramach RPO WM 2014-2020.

Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia – podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2019 r.
Wartość projektu: 6.463.560,07 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 5.817.204,06 zł.

 

Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Daniel Wrzoszczyk

Finanse

Katarzyna Babulska – Główna Księgowa

Zespół ds. Administracyjnych
i Organizacyjnych

Karolina Romańska-Krok – Specjalista

Paulina Wiercioch – Lipińska – Specjalista

Zespół ds. Planowania i Finansowania Polityk Rozwoju

Julita Ewert – Stawowy – Kierownik
Maria Piątkowska – Główny Specjalista
Katarzyna Surma – Główny Specjalista Mieczysław Bętkowski – Specjalista
Martyna Kierska- Asystent

Zespół ds. Realizacji Polityk Metropolitalnych

Paweł Chałupczak – Kierownik
Paweł Guzek – Główny Specjalista
Wojciech Winiarski – Specjalista

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:30

Adres:

ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Lokalizacja biura:

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na stadionie Wisły Kraków. Wejście LE od strony ul. Reymana. III piętro, na końcu korytarza po prawej stronie.

Dane Stowarzyszenia:

KRS: 0000514292
NIP: 676-247-77-84
REGON: 123153211