O Strategii

Metropolia Krakowska obchodzi w tym roku swoje szóste urodziny. W ciągu tych lat udało się nam zacieśnić wzajemne relacje i stworzyć przestrzeń do rozmów o wielu wyzwaniach – czystym powietrzu, dostępnym transporcie publicznym czy skutecznym wdrażaniu funduszy europejskich. Dobrze wiemy, że współpraca i odpowiednie zaplanowanie działań, jest kluczem do rozwoju i podnoszenia jakości życia na naszym obszarze. Aby dobrze zaplanować rozwój naszej współpracy w kolejnych latach, oraz uzgodnić kierunki działania, władze Stowarzyszenia podjęły decyzję o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku (PRMK 2030).

Będzie to dokument, który określi ramy do naszej dalszej współpracy oraz przygotuje nas do wdrażania kolejnych projektów, w ramach nowej perspektywy środków europejskich na lata 2021-2027.

Wiele w ramach PRMK 2030 udało nam się już zrobić – przeprowadziliśmy szereg spotkań i diagnoz. Zaangażowaliśmy w prace szerokie grono pracowników gminnych. Bardzo zależy nam na tym aby byli oni obecni w procesie konstruowania zadań, które będziemy wspólnie realizować do 2030 roku.

W wyniku dotychczasowych prac, wyróżniliśmy 7 obszarów tematycznych, wokół których koncentrować się będzie współpraca gmin Metropolii Krakowskiej: edukacja, gospodarka, inteligentne zarządzanie, kultura czasu wolnego, mobilność, środowisko i przestrzeń oraz usługi społeczne. W tych 7 dziedzinach kontynuujemy naszą pracę w 2020 roku, dlatego zachęcamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w poszczególnych zakładkach.