Aktualności

II spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W dniu 24 maja 2019 r. odbędzie się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy powołanej w ramach projektu Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City (SmartEdge). Spotkanie rozpocznie się podsumowaniem pierwszego roku realizacji projektu, a następnie zaprezentowane zostaną dobre praktyki z zakresu partycypacyjnego planowania przestrzeni miejskiej stanowiące wynik przeprowadzonych w Bukareszcie warsztatów oraz ustalony zostanie plan działania na kolejne półrocze.