• Polski
  • English

Wydarzenia


III spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy powołanej w ramach projektu Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City (SmartEdge). Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem dotychczasowej realizacji projektu, a następnie zaprezentowane zostały dobre praktyki partnerów projektu z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego. W kolejnej części spotkania przedstawiono dobrą praktykę miasta Kraków – Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów oraz prezentację Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa dotyczącą projektu  „Zeroemisyjny Kraków”. Spotkanie miało również element pracy warsztatowej, której celem było określenie jakie projekty i przedsięwzięcia na rzecz klimatu realizowane są na terenie Metropolii Krakowskiej oraz zweryfikowanie na jakim etapie się obecnie znajdują. Na zakończenie interesariuszy poinformowano o kolejnym warsztacie połączonym z wizytą studyjną, który dotyczyć będzie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach oraz efektywności energetycznej, który odbędzie się w Mediolanie w dniach 16 – 18 marca 2020 r.

 

 

 

Warsztaty i wizyta studyjna w Poczdamie

W dniach  23-25 września 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie projektowe w Poczdamie (Niemcy). Z Polski w wyjeździe uczestniczyło trzech przedstawicieli reprezentujących Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka oraz Urząd Gminy Biskupice, a także dwóch przedstawicieli Partnera z ramienia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Uczestnicy warsztatów i wizyty studyjnej wymienili się swoim doświadczeniem i zaprezentowali dobre praktyki z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego.

 

II spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W dniu 24 maja 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy powołanej w ramach projektu Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City (SmartEdge). Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem pierwszego roku realizacji projektu, a następnie zaprezentowane zostały dobre praktyki z zakresu partycypacyjnego planowania przestrzeni miejskiej stanowiące wynik przeprowadzonych w Bukareszcie warsztatów. Interesariuszy poinformowano również, że w dniach 23 -25 września 2019 r. w Poczdamie odbędzie się kolejny warsztat połączony z wizytą studyjną, podczas którego omawiany będzie temat rozwoju gospodarczego opartego o odnawialne źródła energii.

 

 

 

 

Warsztaty i wizyta studyjna w Bukareszcie

W dniach  3-5 kwietnia 2019 r. odbyło się drugie spotkanie projektowe  w Bukareszcie (Rumunia). Z Polski w wyjeździe uczestniczyło trzech przedstawicieli reprezentujących Urząd Miasta i Gminy Skawina, Urząd Gminy Zielonki oraz Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, a także dwóch przedstawicieli partnera z ramienia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Uczestnicy warsztatów i wizyty studyjnej wymienili się swoim doświadczeniem i zaprezentowali dobre praktyki z zakresu partycypacyjnego planowania przestrzennego.

 

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W dniu 28 listopada 2018 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy powołanej w ramach projektu Smart Edge „Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City”. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki prac przeprowadzonych w ramach projektu oraz przebiegu pierwszego spotkania projektowego w Akershus (Norwegia), a także przedstawiono plan pracy na kolejne semestry, w tym przekazano informacje na temat kolejnego spotkania projektowego zaplanowanego na kwiecień w Bukareszcie.

Warsztaty i wizyta studyjna w Oslo

W dniach 17 – 19 września 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie projektowe zorganizowane przez Lidera Projektu – Radę Okręgu Akershus (Oslo, Norwegia), w którym z Polski uczestniczyło trzech interesariuszy reprezentujących Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa oraz Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, a także trzech przedstawicieli partnera z ramienia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Podczas warsztatów każdy z parterów projektu podzielił się swym doświadczeniem i zaprezentował dobre praktyki z zakresu zarządzania wielopoziomowego i roli miast brzegowych w niskoemisyjnym rozwoju obszarów metropolitalnych. W dniu 19 września 2018 r. odbyła się również wizyta studyjna w Fornebu (Bærum), która miała na celu zobrazować uczestnikom efekty prowadzonej na tych terenach współpracy międzysektorowej w takich aspektach jak: aktywność gospodarcza, inwestycje mieszkaniowe czy tereny zielone.

 

 

Spotkanie informacyjne

W dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się  spotkanie informacyjne Regionalnej Grupy Interesariuszy, podczas którego zgromadzonym uczestnikom zaprezentowane zostały najważniejsze informacje związane z przystąpieniem Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej do  projektu pn. Sustainable Areas and the Role of The Edge City ( SmartEdge). Omówiono szczegółowo cele projektu, jego zakładane efekty oraz planowane działania ( więcej informacji w prezentacji).

Informacje o projekcie SmartEdge