Harmonogramy naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

HARMONOGRAM NABORÓW RPO WM

 

EFSII_kolor


 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014 – 2020

 

HARMONOGRAM NABORÓW POIiŚ

 

FE_POIS_poziom_pl


 

PrintFriendly and PDF