Harmonogramy naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

2016 rok:  HARMONOGRAM NABORÓW RPO WM

 

FEPR-malopolska-C


 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014 – 2020

 

2016 rok:  HARMONOGRAM NABORÓW POIiŚ

 

www.dreamsart.pl


 

PrintFriendly and PDF