Strategia ZIT

30.07.2018r.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.5 – wersja ujednolicona)
Strategia ZIT KrOF_(wer. 4.0 zmiana 5)

zał. nr 1 DIAGNOZA 4.5

zał. nr 2 MATRYCA 4.5

zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.5

zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.5

zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.5

zał. nr 6 Wykaz wskaźników 4.5

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.5:

29.09.2017r.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.4 – wersja ujednolicona)
Strategia ZIT KrOF_4.4 wersja ujednolicona

zał. nr 1 DIAGNOZA 4.4

zał. nr 2 MATRYCA 4.4

zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.4

zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.4

zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.4

zał. nr 6 Wykaz wskaźników 4.4

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.4:


15.02.2017r.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.3 – wersja ujednolicona)
Strategia ZIT KrOF_4.3 wersja ujednolicona

zał. nr 1 DIAGNOZA 4.3

zał. nr 2 MATRYCA 4.3

zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.3

zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.3

zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.3

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.3:


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (4.2 – wersja ujednolicona)
Strategia ZIT KrOF_4.2 wersja ujednolicona

zał. nr 1 DIAGNOZA 4.2

zał. nr 2 MATRYCA 4.2

zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.2

zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.2

zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.2

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.2:


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 4.1)

Strategia ZIT KrOF 4.1

zał. nr 1 DIAGNOZA 4.1

zał. nr 2 MATRYCA 4.1

zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.1

zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.1

zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.1

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.1:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 4.0)

Strategia ZIT KrOF 4.0

zał. nr 1 DIAGNOZA 4.0

zał. nr 2 MATRYCA 4.0

zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 4.0

zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 4.0

zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu 4.0

DOKUMENTY POWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ZIT DLA KrOF 4.0:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 3.0)

Strategia ZIT KrOF 3.0

zał. nr 1 DIAGNOZA 3.0

zał. nr 2 MATRYCA 3.0

zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 3.0

zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 3.0

zał. nr 5 Koncepcja transportu KrOF 3.0


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 2.0)
Strategia ZIT KrOF 2.0

zał. nr 1 DIAGNOZA 2.0

zał. nr 2 MATRYCA 2.0

zał. nr 3 Projekty Strategii ZIT 2.0

zał. nr 4 Projekty komplementarne i uzupełniające POIiŚ 2.0

zał. nr 5 Koncepcja transportu KrOF 2.0 (mapa 20 MB)

zał. nr 5 Koncepcja systemu transportu KrOF 2.0 (opis+lista projektów)


Raport z konsultacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Raport z konsultacji społecznych

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Prognoza oddziaływania na środowisko

Wstępny projekt Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 1.0) Strategia ZIT wersja 1.0

 

EFSII_kolor

PrintFriendly and PDF