Inwentaryzacja pieców w gminach

27.02.2015

Od końca lutego odbywają się spotkania informacyjno-organizacyjne z przedstawicielami władz 14 gmin członkowskich i sołtysami w sprawie inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe.

Na spotkaniach omawiany jest przede wszystkim cel i zakres inwentaryzacji oraz sposób jej przeprowadzenia. Rozpatrywane są również lokalne uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na przebieg inwentaryzacji tj. liczba ludności, wielkość i rodzaj gminy (wiejska, wiejsko-miejska) oraz gęstość zabudowy np. zwarte osiedla „szeregówki”. Dyskusje prowadzone na spotkaniach pozwalają na określenie specyfiki danej gminy i dobór najbardziej odpowiednich środków promocyjno-informacyjnych przygotowujących do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Wkrótce zostanie rozpoczęta ankietyzacja w ramach inwentaryzacji, o czym będziemy informować na stronie. Ankietyzacja prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w ramach przetargu – Consus Carbon Engineering.