Informacja o spotkaniach konsultacyjnych ws. EFS

17.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w dniach 13 i 16 marca 2015r. obyły się spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych możliwych do realizacji w ramach strategii ZIT.

Poniżej prezentacje przedstawione na spotkaniach:

1. Priorytet Inwestycyjny 9iv – pomoc społeczna spotkanie konsultacyjne_pomoc społeczna_13.03.2015
2. Priorytet Inwestycyjny 10i – edukacja przedszkolnaspotkanie konsultacyjne_przedszkola_13.03.2015
3. Priorytet Inwestycyjny 10iv – edukacja zawodowaspotkanie konsultacyjne_szkolnictwo zawodowe_16.03.2015