Strategia ZIT wersja 2.0 przyjęta

02.04.2015

Dnia 27 marca br. w Śmiłowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym przyjęta została Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 2.0).

DSC03134W drugiej połowie 2014 r. Stowarzyszenie rozpoczęło intensywne prace nad aktualizacją dokumentu przyjętego w czerwcu ubiegłego roku, uwzględniając uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Założenia Strategii ZIT, w obecnym kształcie, poddane zostały konsultacjom społecznym zarówno z mieszkańcami gmin członkowskich, jak i przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami władz gmin. Po zebraniu uwag i komentarzy Strategię ZIT w wersji 2.0 przedstawiono prezydentowi, burmistrzom oraz wójtom gmin członkowskich w celu domknięcia ostatecznego kształtu dokumentu.

Podczas obrad Walnego Zebrania, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jacek Majchrowski, przy obecności wszystkich członków, jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 2.0). 31 marca br. dokument został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w celu uzgodnienia treści.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 2.0) dostępna tutaj.