Konferencja SMART_KOM

29.05.2015

150528pm9_049028 maja 2015r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyła się konferencja pn. STRATEGIA SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Organizatorem wydarzenia był Krakowski Park Technologiczny wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Krakowa, Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu oraz Forum Virium w Helsinkach.

Konferencję podsumowującą dwuletni projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” otwierał panel dotyczący rekomendacji dla polityk miejskich oraz relacji strategii SMART_KOM z innymi strategiami. Uczestnikami panelu byli: Leszek Zegzda, Członek Zarządu UMWM; Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa; Rafał Kulczycki, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa; Anna Długosz, Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

W ramach konferencji zaprezentowano wypracowaną strategię SMART_KOM oraz wyniki badania benchmarkingowego dla Krakowa. Przedstawiono także propozycje projektów w czterech obszarach tematycznych:

  • Mobilność i środowisko w KOM
  • Profilaktyka zdrowia, polityka senioralna, srebrna gospodarka, bezpieczeństwo i ochrona prywatności
  • Polityka zarządzania informacją w instytucjach publicznych w oparciu o otwarte dane
  • Partycypacja oraz jakość przestrzeni publicznej.

Wśród prelegentów i panelistów konferencji znaleźli się eksperci z miast partnerskich Wiednia i Helsinek, a także Tallina i Kolonii oraz polscy specjaliści reprezentujący środowiska nauki, biznesu, administracji czy organizacji pozarządowych zajmujący się koncepcją smart city.