Inwentaryzacja pieców zakończona

12.05.2015

Piece, kotły i kominki w 14 gminach zinwentaryzowane!

Przez ostanie 3 miesiące Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przeprowadzało inwentaryzację czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe, która miała na celu określenie potencjału gmin do wymiany, modernizacji i likwidacji palenisk indywidualnych, które nie spełniają odpowiednich norm i są przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Gminy poddane inwentaryzacji (14) to: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Mieszkańcy byli pytani m.in. o sposób ogrzewania, ponoszone z tego tytułu koszty oraz o zainteresowanie wykorzystaniem w przyszłości odnawialnych źródeł energii (OZE) i wymianę źródła ciepła na nowe, bardziej ekologiczne.

Wynik inwentaryzacji dla wszystkich 14 gmin Stowarzyszenia pokazuje, że z węgla korzysta ponad połowa mieszkańców. Należy jednak zaznaczyć, że podobna liczba ankietowanych jest zainteresowana zmianą obecnego systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny.

 

Wyniki inwentaryzacji dla Metropolii Krakowskiej (14 gmin)

Jak wynika z analizy ankiet głównym źródłem grzewczym w budownictwie mieszkalnym na terenie Metropolii Krakowskiej są kotły węglowe, w które wyposażonych jest 60% obiektów. Drugie, pod względem częstości występowania są kotły gazowe, które stanowią 34% ogólnej liczby kotłów. Niespełna 6% gospodarstw posiada piece kaflowe – najbardziej uciążliwe dla środowiska. Średni wiek kotła węglowego wynosi 14 lata. Średnie roczne zużycie węgla w gospodarstwie domowym wynosi 3,8 tony, a gazu – 1585 m3.
W przypadku wymiany źródła ciepła na nowe, ekologiczne 56% ankietowanych odpowiedziała, że jest zainteresowana wymianą kotła, pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Osoby, które nie chcą wymieniać źródła ciepła stanowią 41% mieszkańców gminy (może to wynikać przede wszystkim z braku środków finansowych na przedsięwzięcie lub posiadaniem niedawno wymienianego kotła (przede wszystkim nowe budownictwo)).
W przypadku OZE większość ankietowanych jest zainteresowana instalacją odnawialnych źródeł energii – stanowią oni ponad połowę (65%) mieszkańców gminy. 31% nie jest w ogóle zainteresowanych tego typu inwestycjami. Ponad 3% planuje zakup instalacji OZE, nawet bez zewnętrznego dofinansowania.