Komisja Europejska o ZIT

05.06.2015

3 czerwca 2015 w Brukseli odbyło się seminarium organizowane przez Urban Development Network (UDN).

UDN to nowo utworzona sieć skierowana do władz miejskich zajmujących się realizacją zintegrowanych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas seminarium przedstawiciele Komisji Europejskiej oferowali swoją wiedzę i wsparcie w zakresie kluczowych zagadnień związanych ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT). Warsztaty tematyczne dotyczyły m.in. opracowania strategii miejskiej oraz kryteriów wyboru projektów, tworzenia związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także wykorzystania instrumentów finansowych.

Uczestnictwo w seminarium było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz reprezentantami instytucji zarządzających, instytucji pośredniczących, władz miejskich  ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.