Porozumienie pomiędzy ZIT a IZ RPO podpisane

10.07.2015

DSC_0236 1Dzisiaj, 10 lipca br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokument podpisali przedstawiciele obu stron: Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, a zarazem Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Witold Słomka, Burmistrz Świątnik Górnych, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

DSC_0248Porozumienie to kolejny krok na drodze do realizacji ważnych dla Krakowa i naszego regionu zadań. W myśl podpisanego dokumentu, Stowarzyszeniu zostaną delegowane zadania związane m. in. z oceną i wyborem projektów finansowanych z RPO WM oraz POIiŚ, a także monitorowaniem i sprawozdawaniem z realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wraz z zawartą umową Stowarzyszenie jako Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się również czuwać nad kwestiami proceduralnymi.

Jednocześnie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się wspierać Stowarzyszenie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań. Udostępni także Stowarzyszeniu system informatyczny e-RPO.

Dla gmin skupionych w Stowarzyszeniu to ważne porozumienie. Niemniej jednak jeszcze istotniejsza będzie decyzja, kiedy będzie można uruchomić środki zapisane na zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zarząd Województwa Małopolskiego w ubiegłym tygodniu zaopiniował pozytywnie Strategię ZIT. Niestety nie jest to jeszcze etap pozwalający na aplikowanie o środki, bo konieczna jest jeszcze pozytywna opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Natomiast porozumienie w sprawie delegowania uprawnień na Stowarzyszenie oraz pozytywna opinia Zarządu Województwa w sprawie Strategii ZIT są najważniejsze na poziomie regionalnym dla umożliwienia aplikowania o środki finansowe na zadania ważne dla Krakowa i aglomeracji.