Nabór wniosków: PO „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

28.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Minister Środowiska, pełniący rolę Operatora Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na poziomie Programu.

Celem tego Funduszu na poziomie Programu PL04 jest zainicjowanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy beneficjentami – podmiotami polskimi i norweskimi, będącymi partnerami w projektach, która polega wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk i która przyczynić się ma do wzrostu poziomu świadomości i budowy kompetencji w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii.

O dofinansowanie – w charakterze wnioskodawców – mogą ubiegać się organizacje zrzeszające bądź działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związki i partnerstwa miast, gmin, powiatów i regionów zmierzające do:
• Poprawy efektywności energetycznej w sektorze usług publicznych;
• Wykorzystania energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych obsługujących sektor publiczny;
• Tworzenia infrastruktury dla wykorzystania energii odnawialnej w sektorze publicznym;
• Poprawy jakości planowania energetycznego w gminach/ regionach (system energia – produkcja – zużycie);
• Współpracy pomiędzy ośrodkami zajmującymi się efektywnością energetyczną i/ lub energią odnawialną (platformy współpracy).

Grupę docelową stanowią podmioty publiczne i prywatne realizujące zadania publiczne, które chcą poprawić efektywność energetyczną oraz wykorzystywać odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 lipca do 30 września 2015 roku.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć serwisie internetowym: http://www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/24907_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_funduszu_wspolpracy_dwustronnej_norweskiego_mechanizmu_finansowego_2009_2014_dla_programu_operacyjnego_pl04_oszczedzanie_energii_i_promowanie_odnawialnych_zrodel_energii.html