Projekt kryteriów oceny dla edukacji przedszkolnej

16.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym III posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria oceny w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT.

Projekt kryteriów oceny

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu kryteriów oceny Edukacja przedszkolna-ZIT drogą elektroniczną na adres biuro@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 23.07.2015r.