Zarząd Województwa Małopolskiego jest na TAK!

23.07.2015

DSC_0269W dniu 2 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zaopiniował pozytywnie Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, podejmując uchwałę nr 860/15 w niniejszej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego, równolegle z wyrażeniem pozytywnej opinii do Strategii ZIT dla KrOF, dokonał identyfikacji wszystkich projektów zawartych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do strategii. Tym samym 119 projektów planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostało uznanych za projekty wybierane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.