Zamówienie na dostawę artykułów biurowych

12.08.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dostawcy artykułów biurowych.


OPIS PRZEDMIOTU

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych.
 • Artykuły będą zamawiane każdorazowo zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Termin realizacji zamówienia – 1 dzień roboczy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego (ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków).
 • Zamówienie obejmować będzie wybrane materiały spośród wymienionych poniżej:
lp. nazwa ilość
1) brulion w kratkę A4 96k w twardej oprawie 1 szt.
2) cienkopis kulkowy niebieski 1 szt.
3) cienkopis kulkowy czarny 1 szt.
4) grzbiety wsuwane 10 mm mix 1 szt.
5) gumka do ścierania średnia 1 szt.
6) karteczki samoprzylepne żółte 38×51 mm a’100 1 op.
7) karteczki samoprzylepne żółte 51×76 mm a’100 1 op.
8) klej w sztyfcie 20g 1 szt.
9) klipsy do papieru 25 mm a’12 1 op.
10) klipsy do papieru 32 mm a’12 1 op.
11) klipsy do papieru 51 mm a’12 1 op.
12) koperta B5 z paskiem samoprzylepnym biała x250 1 op.
13) koperta A4 z paskiem samoprzylepnym biała x50 1 op.
14) korektor w taśmie 1 szt.
15) korektor w pisaku 1 szt.
16) koszulki na dokumenty a4 (przezroczyste) a’100 1 op.
17) linijka plastikowa 30 cm 1 szt.
18) marker do tablic suchościeralnych komplet z gąbką 1 op.
19) nożyczki 20,5 cm 1 szt.
20) ołówek niełamliwy z gumką HB 1 szt.
21) ołówek niełamliwy z gumką B3 1 szt.
22) papier ksero A4 80g/m2 biały klasa 3 a’500 1 op.
23) pinezka beczułka a’100 1 op.
24) przybornik ażurowy na biurko duży 1 szt.
25) rozszywacz do zszywek, metalowy z plastikową obudową 1 szt.
26) segregator A4/35 mm oklejony w całości PCV 1 szt.
27) segregator A4/50 mm z mech. Dolne okucie w całości PCV 1 szt.
28) segregator A4/75 mm z mech. Dolne okucie w całości PCV 1 szt.
29) spinacz trójkątny 25mm a’100 1 op.
30) spinacz biurowy duży a’100 1 op.
31) tacka na dokumenty plastikowa 1 szt.
32) taśma jednostronnie klejąca przezroczysta 25 mmx10 m 1 szt.
33) teczka na gumkę A4 biała a’10 1 op.
34) zszywacz do 25 kartek 1 szt.
35) zszywki 24/6 1 op.
36) cienkopis jednorazowy z wkładem niebieskim 0,4 mm 1 szt.
37) cienkopis jednorazowy z wkładem czarnym 0,4 mm 1 szt.
38) cienkopis jednorazowy z wkładem czerwonym 0,4 mm 1 szt.
39) wilgotne chusteczki do czyszczenia monitorów LCD 1 op.
40) długopis biurowy 0,7 mm niebieski 1 szt.
41) dziurkacz 2-otworowy metalowy z ogranicznikiem formatu 1 szt.
42) tusz do stempli niebieski 25 ml 1 szt.
43) przekładki / separatory kartonów A4 180g/m2 kolorowe 1 op.
44) teczka skrzydłowa z rzepem A4 z utwardzonego kartonu 1,8 mm 1 szt.
45) temperówka „kostka” metalowa 1 szt.
46) zakreślacze fluorescencyjne płaskie, kolor żółty 1 szt.
47) teczka do podpisu 10 kartek z okienkiem A4 1 szt.
48) teczka „akta osobowe” A4 biała 1 szt.
49) datownik 1 szt.
50) ewidencja wyjść pracowników 1 szt.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.
 • Termin realizacji poszczególnych zamówień – jeden dzień roboczy od dnia otrzymania zamówienia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 • Oferta powinna być złożona na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do  reprezentowania Wykonawcy.
 • Oferta musi zostać uzupełniona w odniesieniu do każdej pozycji ujętej w formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Cena oferty powinna być podana w złotych polskich i uwzględniać wszystkie koszty jednostkowe (brutto) wykonania zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl do dnia 24.08.2015r. do godziny 14:00.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

OCENA OFERT

 • Stowarzyszenie przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia, nie przekraczającą wysokości budżetu przeznaczonego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
 • Kryterium oceny ofert: cena sumaryczna brutto artykułów biurowych – 100 %.

 INFORMACJE DODATKOWE

 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
 • Faktura będzie wystawiana w cyklu miesięcznym, z 21-dniowym terminem płatności od dnia otrzymania faktury przez Stowarzyszenie.
 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK

formularz


Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.