OPEN DAYS 2015

19.10.2015

IMG_2241W dniach 12-15 października br. odbyła się 13 edycja OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Mottem tegorocznych warsztatów było hasło „Regiony i miasta Europy partnerami w zakresie inwestycji i wzrostu”. W ramach tego największego wydarzenia samorządowego w Brukseli odbyło się ponad 100 konferencji, warsztatów i seminariów, które zostały zorganizowane przez Komisję Europejską, Komitet Regionów oraz władze lokalne i regionalne z całej Europy.

Uczestnicy wydarzeń – krajowe i regionalne instytucje zarządzające, beneficjenci poszczególnych programów oraz instytucje europejskie – debatowali między innymi na temat nowych programów zreformowanej polityki spójności na lata 2014-2020, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami.

W dniu 14 października 2015 r. konsorcjum zawiązane pomiędzy Małopolską, miastem Łódź, miastem Maastricht (Holandia), Bucharest-Ilfov Region (Rumunia), Krapina Zagorje County Chorwacja), Seferihisar Municipality (Turcja) zorganizowało w ramach OPEN DAYS 2015 warsztat dotyczący sposobów integracji europejskich obszarów miejskich, którego celem było zaprezentowanie najlepszych inicjatyw oraz omówienie strategii podejmowanych przez władze regionalne w kwestii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), wymiana poglądów nt. koncepcji ZIT w różnych regionach, a także zidentyfikowanie potencjalnych wyzwań i szans dla władz europejskich samorządów. Ciekawym blokiem warsztatu było porównanie doświadczeń miast i regionów, w których ZIT-y już funkcjonują (Małopolska, Łódź), z holenderskim Maastricht, które wprowadza podobny model zarządzania terenem znajdującym się na obszarze 2 krajów (Holandia i Belgia). Dla przedstawiciela Seferihisar (Turcja), udział w warsztacie był okazją do zdobycia cennej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków na tworzenie ZIT’ów oraz korzyści, jakie przynosi ten model zarządzania większym obszarom miejskim.

Pośród prelegentów, jako przedstawicielka Małopolski, wystąpiła Anna Długosz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Moderatorem spotkania był Jan Olbrycht, Poseł do PE, szef intergrupy URBAN.