Konferencja zamykająca projekt MJUP

09.11.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa i Gmina Miejska Poznań – Urząd Miasta Poznania organizuje w dniach 23-24 listopada 2015 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Kopernika, ul. Kopernika 30, konferencję nt.

„Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego do poprawy jakości życia mieszkańców?”,

zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego pn. „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”.

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat produktu końcowego projektu.

Pliki do pobrania:

ZAPROSZENIE

PROGRAM KONFERENCJI

ZGŁOSZENIE

INFORMACJA PRASOWA

Zgłoszenie na konferencję jest możliwe poprzez wysłanie formularza on-line ze strony lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w formacie PDF, przesłanie go (skan) na adres e-mail: mjup-umkrakow@mjup-projekt.pl lub faksem na numer (22) 825 91 52.

Udział w konferencji jest bezpłatny.