Aktualizacja Strategii ZIT KrOF

18.12.2015

DSC_001517 grudnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podstawową zmianą jest aktualizacja załącznika nr 3 do w/w dokumentu, czyli Wykazu projektów zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego.

Z dokumentem będzie można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia w zakładce ZIT – Strategia ZIT po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonanej aktualizacji.