INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI CATERINGOWEJ STOWARZYSZENIA

14.12.2015

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

DOTYCZĄCEGO USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru wykonawcy usługi polegającej na obsłudze cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, została wybrana firma:

RESTAURACJA WENTZL CAFE RYNEK Sp. Z o.o., Rynek Główny 19, 31-008 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.