Projekt kryteriów dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

21.01.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym VII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przedstawione kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT. Kryteria doprecyzowują zasady realizacji projektów dotyczących tworzenia i funkcjonowania Centrów Kompetencji Zawodowych, poprzez odwołanie się do Modelu kształcenia zawodowego w Małopolsce. Uwagi do modelu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 25.01.2016 r. na formularzu zgłaszania uwag.

Dokumenty do pobrania:

Model kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt kryteriów Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

FEPR-malopolska-C