RegioStars Awards 2016

08.02.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości zgłoszenia projektów do konkursu RegioStars 2016, ogłoszonego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Celem RegioStars Awards jest identyfikacja dobrych praktyk w obszarze rozwoju regionalnego i wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów.

Nagrody w roku 2016 będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Inteligentny wzrost
  • Zrównoważony wzrost
  • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu
  • Citystar
  • Efektywne zarządzanie

Po wyłonieniu finałowych projektów ich przedstawiciele zostaną zaproszeni do udziału w ceremonii wręczenia nagród. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają puchar RegioStars oraz certyfikat, który będzie wręczony przez komisarza ds. Polityki Regionalnej – Corinę Creţu oraz przewodniczącego jury RegioStars. Dla każdego zwycięskiego projektu zostanie wyprodukowany krótki film, który zostanie opublikowany w Internecie, a następnie rozpropagowany w mediach społecznościowych. Wyniki będą również opublikowane w broszurze wydawanej przez Komisję Europejską, a także zamieszczone na stronie Inforegio w internetowej bazie najlepszych praktyk.

Tegoroczna ceremonia rozdania nagród RegioStars odbędzie się 11 października 2016r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Od tego roku, aplikacje muszą być przekazywane bezpośrednio za pomocą formularza on-line na platformie RegioStars, która będzie dostępna od 15 lutego do 15 kwietnia.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się drogą mailową: regiostars2016@iservice-europa.eu. Pytania powinny być zadawane w języku angielskim.

Ogólne informacje nt. konkursu można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/