Spotkanie dotyczące ograniczania zjawiska niskiej emisji.

29.02.2016

W dniu 25 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się spotkanie Gmin Członkowskich z przedstawicielami CPL Industries – firmy założonej w 1973 roku w ramach narodowej korporacji British Coal, sprywatyzowanej w 1995 roku – największego producenta bezdymnych paliw stałych w Europie.

Spotkanie miało głownie na celu wzajemną wymianę informacji oraz spostrzeżeń, z punktu widzenia ograniczania zjawiska niskiej emisji. Brytyjska spółka CPL Industries Ltd., zajmuje się produkcją ekologicznych paliw w tym m.in. bezdymnego węgla. Wykorzystywana w nich technologia, pozwala ograniczyć towarzyszącą spalaniu emisję CO2 o 40% i emisję dymu o 80%, a tym samym przyczynia się do znacznej redukcji tzw. niskiej emisji. Surowce dostarczane przez CPL wykorzystywane są już na europejskich rynkach m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji oraz Niemczech. Firma rozważa możliwość zainwestowania na polskim rynku.

Podczas krótkiego wykładu przedstawiciele CPL Industries zapoznali uczestników spotkania z niektórymi technologiami pozwalającymi na skuteczne przeciwdziałanie zjawisku tzw. niskiej emisji. Przedstawione zostały także korzyści wynikające z przejścia na bezdymne paliwa stałe:
I. Środowiskowe
1. Emisja dymu niższa o 80% w stosunku do tej pochodzącej ze spalania węgla
2. Bezdymne paliwa obniżą poziom emisji CO2 o ok. 30%-50% w porównaniu do użycia węgla, dzięki efektywniejszemu spalaniu oraz  komponentom z biomasy
3. Istotny element w obniżaniu ogólnego poziomu emisji CO2 (np. 5 mt na rok przy założeniu, że węgiel bezdymny zastąpi 50% ogólnego  użycia tradycyjnego węgla)
4. Paliwa spełniają wymogi projektu EU Eco oraz szeroki wachlarz innych standardów UE
II. Ekonomiczne
1. Produkcja niskoemisyjnych paliw może stworzyć w Polsce istotny, nowy rynek użycia surowców (węgla, antracytu i biomasy)
2. Istotna inwestycja w zatrudnienie:
– oczekuje się, że irlandzki rynek zużywający 0,4 milionów ton w Irlandii stworzy ok. 500 nowych miejsc pracy i pochłonie 60-80 mln euro zainwestowanych środków
– Polski rynek to ok. 8 milionów ton węgla zużywanych przez gospodarstwa domowe…
III. Konsumenckie
1. Opłacalność: oparcie produkcji na lokalnych komponentach oraz poprawa efektywności grzewczej

Na spotkaniu zaprezentowano dane liczbowe wskazujące na niebagatelne korzyści wprowadzenia w Dublinie zakazu sprzedaży, promocji i dystrybucji węgla i na tym tle przedstawiono sytuację Polski. Podkreślono przy tym, że, dzięki wprowadzeniu węgla bezdymnego, znacząca poprawa jakości powietrza w polskich gminach mogłaby zostać osiągnięta bez dodatkowych kosztów zarówno dla gmin, jak i konsumenta. Zatem Małopolska mogłaby poprawić jakość powietrza za pomocą regulacji dot. jakości paliwa, bez konieczności rozszerzania zakazu stosowania paliw stałych.