VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

03.02.2016

DSC_0053W dniach 28–29 stycznia 2016r. w Wierchomli Małej odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego.
Posiedzenie rozpoczęło się podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego w 2016 roku oraz przedstawieniem informacji dotyczącej finansowania Komitetu Monitorującego w 2015r.
Podczas dwudniowych obrad uchwalono kryteria wyboru projektów dla:
• Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
• Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
• Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
Poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
• Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR, w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej
• Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, w ramach Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
• Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, w ramach Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Uczestnicy VII Posiedzenia Komitetu Monitorującego podjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmienionej Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Na zakończenie obrad zgromadzeni członkowie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.