Marszałek Województwa Małopolskiego na Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

03.03.2016

DSC_0069W dniu 2 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa.

Tematem spotkania było omówienie szczegółowych zasad realizacji projektów planowanych do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w następujących obszarach:

  • Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura drogowa, drogi subregionalne – w kontekście zapisu o zapewnieniu bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T przy budowie i przebudowie dróg oraz obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
  • Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – w odniesieniu do zakresu i uwarunkowań dotyczących wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;
  • Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – w zakresie przewidywanego terminu opracowania kryteriów i harmonogramu aplikowania w Poddziałaniu.