Nabór projektów PPP dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia

16.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór projektów PPP dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia. Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). W wyniku oceny wybrane zostaną projekty, które będą mogły być objęte wsparciem Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu PPP.

Termin przyjmowania zgłoszeń:     Do 15 kwietnia 2016 r.

Udział oraz wsparcie doradcze dla uczestników naboru są bezpłatne.

Wszelkie informacji na temat naboru można uzyskać w serwisie internetowym