VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

21.03.2016

1280W dniach 17–18 marca 2016r. w Zakopanem odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

VIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego.

Posiedzenie zainaugurowano zwiedzaniem projektów zrealizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
• Parku Miejskiego zrealizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego i przebudowa Placu Niepodległości w Zakopanem w celu dostosowania do potrzeb mieszkańców i wymogów ruchu turystycznego”
• Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza zrealizowanego w ramach projektu „Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza”

Obrady rozpoczęły się podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.

Podczas dwudniowych obrad uchwalono zmiany kryteriów wyboru projektów dla:
• Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodnokanalizacyjna – ZIT
• Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie
• Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych
• Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
• Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla Typu projektów B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

oraz podjęto kolejne uchwały, poprzedzone prezentacjami, dotyczące zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla:

• Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodnokanalizacyjna – SPR
• Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR
• Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, dla Typu projektu A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi
• Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, dla Typu projektów A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych i dla Typu projektów B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
• Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, dla Typu projektów C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej
• Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne