Wydarzenia dotyczące odnawialnych źródeł energii

31.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości uczestnictwa w wydarzeniach  poświęconych odnawialnym źródłom energii:

 • XV Forum „Energia w gminie”.
  Forum odbędzie się 13 kwietnia 2016r. we Wrocławiu.
  Wydarzenie towarzyszy targom energetycznym  InEnerg® 2016 i będzie poświęcone problematyce związanej z     wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza analizie kosztów i korzyści wynikających z ich stosowania.
  Link do strony z informacją o wydarzeniu oraz formularzem rejestracyjnym: http://www.inenerg.com/569.html
 • II Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona inżynierii środowiska
  Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. i będzie dotyczyła następujących tematów:
  Atmosfera – zagadnienia filtracji powietrza, ochrona jakości powietrza, instalacje przemysłowe, metodyka pomiarów zanieczyszczeń, a także smog w Krakowie.
  Środowisko – wszelkie tematy związane z wentylacją (przemysłowa, p.poż.), klimatyzacją i ogrzewnictwem, oczyszczaniem ścieków oraz uzdatnianiem wody, a także energooszczędne systemy klimatyzacji dla budynków niskoenergetycznych;
  Odpady – problematyka odpadów opakowaniowych, technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające z budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim systemem ciepłowniczym, tematy związane z recyklingiem odpadów;
  Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie „Dzień Otwarty Nowoczesnych Technologii”, który odbędzie się 22 kwietnia w budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.
  Link do strony konferencji: http://osa.wis.pk.edu.pl/?page_id=4