II Europejski Kongres Samorządów

07.04.2016

EUROPEJSKI-KONGRES-SAMORZADOW-LOGOW dniach 5–6 kwietnia 2016r. w Krakowie, w ICE Kraków Congress Centre, pod hasłem przewodnim: „Współczesny samorząd – mieszkańcy, współpraca, innowacje”, odbyły się obrady II Europejskiego Kongresu Samorządów. Partnerem i miastem-gospodarzem Kongresu (już po raz drugi) był Kraków. Organizatorem tegorocznego Kongresu była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy i wzięło w nim udział ponad 1500 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Kongres stanowić będzie dodatkową szansę dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Będzie to jednocześnie okazja do podzielenia się doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

W ramach II Kongresu przewidziano zróżnicowany program, na który składało się pięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę, która zamknęła pierwszy dzień Kongresu i podczas której nagrodzeni zostali najlepsi samorządowcy. Tematyka dotyczyła siedmiu zagadnień: finansów, gospodarki, społeczeństwa, innowacji,  środowiska, rewitalizacji i samorządu gospodarczego.

W pierwszym dniu obrad uczestnicy II Europejskiego Kongresu Samorządów omawiali m.in. rolę instytucji finansowych we wdrażaniu środków unijnych, praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia, współpracę między biznesem a nauką oraz zarządzanie jednostkami kultury.

W tym dniu odbyła się sesja plenarna pt. Samorządy w poszukiwaniu fundamentów przyszłości, prowadzona przez Jana Rokitę, w której uczestniczyli między innymi: Lilyana Pavlova – Minister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Bułgarii; Emil Boc – Premier Rumunii (2008-2012), Prezydent Miasta Kluż-Napoka; Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa; Thomas Kralinski – Sekretarz Stanu/Pełnomocnik przy Federacji ds. Międzynarodowych i Mediów, Rząd Kraju Związkowego Brandenburgii, oraz Carla Rey – Sekretarz Generalny AICCRE, Włochy.

Podczas drugiego dnia II Europejskiego Kongresu Samorządów uczestnicy wydarzenia rozmawiali m.in. o receptach na sukces ekonomiczny regionu, finansowaniu oświaty, pozyskiwaniu inwestycji oraz o regionalnych markach na światowych rynkach.

Wydarzeniu towarzyszył DZIEŃ INFORMACYJNY URBACT III, który odbył się dnia 6 kwietnia 2016 r. Program URBACT jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej odpowiadający za wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promocję zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast. Podczas dnia informacyjnego przedstawiono nabór do Sieci Wdrażania, w którym nacisk położono na pomoc miejskim władzom samorządowym we wdrożeniu istniejących strategii oraz planów działania. Podczas spotkania przedstawiciele miast, metropolii, Instytucji Zarządzających środkami UE oraz innych podmiotów polityk miejskich mogli uzyskać najważniejsze informacje dotyczące możliwości, jakie oferuje program URBACT III.