INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

27.04.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SKŁADANYCH DO MINISTERSTWA ROZWOJU W ZWIĄZKU Z ROZLICZENIAM DOTACJI UDZIELONEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020 ORAZ SPRZADZENIA PROTOKOŁÓW Z BADANIA SPRAWOZDAŃ OKRESOWYCH/ROCZNYCH

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zgodnie z ust. X pkt 1 zapytania ofertowego nie wybrano żadnego Wykonawcy.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.