Seminaria „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski"

11.04.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości uczestnictwa w seminarich na temat partycypacji społecznej pt. „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”, organizowanych przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Seminaria odbędą się w trzech małopolskich miastach:

  • w Krakowie (18 kwietnia, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA),
  • w Nowym Sączu (20 kwietnia, w Miasteczku Galicyjskim)
  • w Tarnowie (29 kwietnia, w Ratuszu Muzeum Okręgowego).

Celem spotkań będzie przybliżenie pracownikom gmin tematyki partycypacji społecznej, budżetów obywatelskich oraz innych metod współuczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym.

Spotkania podzielone będą na dwie części. W pierwszej przedstawione zostaną wyniki badania budżetów partycypacyjnych realizowanych w gminach Małopolski i przewidywany jest w niej udział Zarządu Województwa Małopolskiego. Druga część seminariów będzie mieć charakter warsztatowy, a jej zakres wynika z potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez gminy w badaniu zrealizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Celem tej części będzie zapoznanie uczestników z metodami i technikami partycypacji społecznej, przygotowanie do samodzielnego koordynowania procesu budżetu obywatelskiego w gminie, zapoznanie ze standardami budżetu partycypacyjnego, a także omówienie kluczowych etapów przygotowywania i realizacji budżetu partycypacyjnego.

Zaproszenie do udziału w seminariach kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarówno tych mających już doświadczenie we wdrażaniu budżetu obywatelskiego, jak i dopiero planujących taki proces.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres elektroniczny Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego: morr@umwm.pl. Więcej informacji na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu: 12 2990 692.